קרן פימי משקיעה בפי.סי.בי טכנולוגיות 125 מיליון ש"ח בתמורה ל-51% ממניות החברה - 0404
+
קרן פימי משקיעה בפי.סי.בי טכנולוגיות 125 מיליון ש"ח בתמורה ל-51% ממניות החברה לאוס

קרן פימי משקיעה בפי.סי.בי טכנולוגיות 125 מיליון ש"ח בתמורה ל-51% ממניות החברה

נחתם הסכם כוונות בין פי.סי.בי טכנולוגיות ופימי להשקעה בחברת פי.סי.בי טכנולוגיות.

פי.סי.בי, מקבוצת פריורטק, וקרן פימי חתמו היום (שלישי), על מזכר הבנות לא מחייב, לפיו פימי 6, תשקיע בחברת פי.סי.בי טכנולוגיות סך של 125.2 מיליון ש"ח (כפוף להתאמות בגין חלוקת דיבידנד) בתמורה להקצאה לפימי 6 של 34.5 מיליון מניות רגילות של פי.סי.בי המהוות כ-51.07% מההון המונפק של פי.סי.בי, בניכוי מניות רדומות.