האופוזיציה תגיש הערב תלונה נגד בנט: הפרת חוק יסוד הממשלה והוצאת כספים מהמדינה במרמה - 0404
האופוזיציה תגיש הערב תלונה נגד בנט: הפרת חוק יסוד הממשלה והוצאת כספים מהמדינה במרמה אמיל סלמן,פול

האופוזיציה תגיש הערב תלונה נגד בנט: הפרת חוק יסוד הממשלה והוצאת כספים מהמדינה במרמה

חברי כנסת מהאופוזיציה יגישו הערב תלונה ליועצת המשפטית לממשלה ולמשטרה נגד בנט, בגין הפרת חוק יסוד הממשלה והוצאת כספים מהמדינה במרמה לטובת שיפוץ, השבחה והוצאות נוספות של מעונו הפרטי ברעננה ,בהיקף של עשרות מיליוני ש״ח מכספי ציבור.

בדרישה נכתב:

הנדון: דרישה לפתוח בחקירה פלילית כנגד ראש הממשלה נפתלי בנט

בשם מרשיי חברי הכנסת אמיר אוחנה, משה ארבל, גלית דיסטל, מיכאל מלכיאלי, יצחק פינדרוס, יואב קיש, ד"ר שלמה קרעי ושמחה רוטמן הריני לפנות אליכם בעניין שלהלן:  

מוגשת לפתחכם בזאת תלונה ודרישה לפתוח בחקירה פלילית (ולמצער בבדיקה לפני חקירה) כנגד ראש הממשלה מר נפתלי בנט, אשר פעל בניגוד לחוק והפך את ביתו הפרטי למעון רשמי של ראש ממשלה, תוך שהוא מצליח בדרך זו (לבד או עם שותפים) לגרום לכך שעשרות מיליוני שקלים מכספי הציבור יושקעו בביתו הפרטי, ואגב כך ישביחו את רכושו הפרטי.

 כל הנ"ל בניגוד לחוק ותוך ביצוע עבירות פליליות לכאורה אשר ההטבות הנשקפות כתוצאה מביצוען למר בנט עומדות על היקף אסטרונומי של מיליוני שקלים לכל הפחות כפי שאבהיר להלן.

 כידוע – מכוח סעיף 36 לחוק יסוד: הממשלה, החליטה ועדת הכספים של הכנסת בשנת 1982, בין היתר: "6. (א)  המדינה תעמיד לרשות ראש הממשלה מעון בירושלים; מעונו של ראש הממשלה בירושלים ומחוצה לה ינוהל על חשבון אוצר המדינה".

מכוח סעיף זה נשאה המדינה במשך שנים רבות בכל הוצאות המעון הרשמי בירושלים והוצאות האחזקה השוטפות, להבדיל מהוצאות השבחה, בגין המעון הנוסף. החלטת ועדת הכספים התשמ"ב – 1982 מצ"ב כנספח 1 למכתבי זה.

כמו כן קבועות בהחלטה הוראות רבות נוספות, המבהירות כי כמעט כל הוצאות ראש הממשלה והמעון הרשמי תשולמנה רק אם המעון ממוקם בירושלים. ראו למשל סעיף 6 (ג) (1) להחלטה, המורה כי "הובלת תכולת מעונו של ראש הממשלה אל מעון ראש הממשלה בירושלים וממנו תהיה על חשבון אוצר המדינה"; סעיף 6 א.  (א) להחלטה, המורה כי ראש הממשלה זכאי להחזר הוצאות נוספות עבור אירוח שנערך מחוץ למעון ראש הממשלה בירושלים; סעיף 6 א. (ב) להחלטה, המורה כי "המדינה תעמיד לרשות מעון ראש הממשלה בירושלים" שירותי הסעה, שירותי משרד, לרבות ציוד משרדי הולם ושירותי דואר וכוח אדם, רק במעון הרשמי בירושלים.

על פי החוק (סעיף 15 לחוק הפרשנות תש"ם – 1980) את החלטת ועדת הכספים של הכנסת רשאית לבטל או לשנות רק ועדת הכספים של הכנסת בעצמה.

כידוע מר בנט סירב לעבור למעון הרשמי של בית ראש הממשלה בירושלים או לסידור דומה – ותחת זאת כפה באופן הנוגד את החוק את העברת המעון הרשמי לביתו שלו. לדברי מר בנט אישר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט באופן תמוה את הקמת המעון הרשמי (ו/או החלופי) בביתה הפרטי של משפחת בנט ברעננה, דבר שלא היה כדוגמתו מעולם.

אם הפרסום נכון, ההחלטה ניתנה תוך ביצוע עבירות חמורות לכאורה של מר בנט ובכלל זה קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות – סעיף 415 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977; מרמה והפרת אמונים, סעיף 284 לחוק; קבלת דבר בתחבולה, סעיף 416 לחוק.

בתגובה לעתירה לבג"צ שהגישו דיירים המתגוררים בסמוך לביתו של בנט (בג"צ 21/ 5434), טענה המדינה כי מדובר במעון פרטי ולא במעון הרשמי של ראש הממשלה. ואולם, בתגובה של לשכת ראש הממשלה לכתבה של איילה חסון בעניין זה בערוץ 13, טענה המדינה כדלקמן:

 "נוכח דרישת ארוכת שנים של מערכת הביטחון, מתבצע בימים אלה הליך תכנון לקראת שיפוץ מעון ראש הממשלה ברחוב בלפור בירושלים. היות שכך, ועד שיושלם השיפוץ הוגדר ביתו של ראש הממשלה בנט ברעננה כמעון הרשמי המשמש את רה"מ ומשפחתו, באישור היועץ המשפטי לממשלה דאז, אביחי מנדלבליט, ובהתאם לכלל ההנחיות והכללים הרלוונטיים לנושא."

 בתגובה זו אין אמת וזאת מכיוון שאין בנמצא וגם לא יכולה להיות, הנחיה המקנה ליועמ"ש סמכות לבטל החלטה של ועדת הכספים של הכנסת. כפועל יוצא מכך ההחלטה להשקיע עשרות מיליוני שקלים בביתו הפרטי של מר בנט, ולהכריז עליו כמעון רשמי זמני, נוגדת את לשונו המפורשת של חוק יסוד: הממשלה וכן את ההחלטה של ועדת הכספים הנגזרת ממנה אשר הוזכרה לעיל.

זאת ועוד נראה כי מר בנט אף הביא לכך בעצמו או בסיוע אחרים כי ההחלטה להפוך את ביתו תסווג כהחלטה "סודית" ואפילו המועד שבו הוחלט הדבר הוסתר מהציבור ואף ממרשותי. מכל אלה עולה חשד אמיתי כי ההסתרה נועדה למנוע את חקר האמת. אין ולא יכולה להיות כל סיבה להסתיר מידע שאינו נוגע לביטחון ראש הממשלה.

זאת ועוד, על פי פרסומים של העיתונאית אילה חסון בינתיים החלו עבודות שיפוץ אינטנסיביות בביתו הפרטי של מר בנט אשר נועדו להתאים אותו להיות מעון רשמי של ראש ממשלה, כשההוצאה הישירה לקופה הציבורית והבזבוז, נאמדים כבר כעת בעשרות רבות של מיליוני שקלים. כל זאת בגין קדנציה שכבר כיום אנו יודעים שלכל היותר תיארך כשנתיים ימים אם תכלה ממשלת בנט את ימיה, שכן לאחר מכן על פי ההסכם הקואליציוני, אמור מר יאיר לפיד להפוך להיות ראש ממשלה.

יוצא אפוא כי התעקשותו הבלתי חוקית של מר בנט להישאר בביתו הפרטי, לרמוס את החוק ברגל גסה ולסרב לעבור למעון הרשמי בירושלים, הביאה לכך שעשרות מיליוני שקלים הושקעו בביתו הפרטי ובכך הניבו לביתו ולכיסו של מר בנט כבר כיום השבחה בהיקפי עתק של מיליוני שקלים, וזאת לכל הפחות. זאת בנוסף להוצאות הבית הפרטי אשר כעת תשולמנה מהקופה הציבורית ולא מכיסה הפרטי של משפחת בנט.

למעשה השחיתות השלטונית המתואר בתלונתי זו, אין אח ורע בתולדות מדינת ישראל!!

הואיל ומדובר בעבירות פליליות חמורות לכאורה, הנכם מתבקשים לחוקרן באופן מידי לפני שיהא סיפק בידי המבצעים שהות להעלים את הראיות או לשבשן. בנוסף הנכם מתבקשים להורות לאלתר על עצירת חגיגת בזבוז כספי הציבור שתוארה לעיל.

אין באמור במכתב זה או במה שלא נאמר בו כדי למצות כל טענה שיש או עשויה להיות למרשותי בעניינם של המעשים החמורים המתוארים בתלונתי זו כנגד כל המעורבים בנדון והן שומרות לעצמן את מלוא הזכויות בנדון.

 

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: [email protected]