תחקיר משרד הביטחון בנוגע לטיפול באיציק סעידיאן: "פער בין הוועדות הרפואיות לקצין התגמולים" - 0404
תחקיר משרד הביטחון בנוגע לטיפול באיציק סעידיאן: פרטי

תחקיר משרד הביטחון בנוגע לטיפול באיציק סעידיאן: "פער בין הוועדות הרפואיות לקצין התגמולים"

 בכירי משרד הביטחון, בראשות מנכ"ל המשרד, אלוף (מיל') אמיר אשל, נפגשו הערב (שלישי) עם בני משפחתו של איציק סעידיאן במשרדי אגף השיקום בתל השומר והציגו בפניהם את ממצאי התחקיר שנערך בעניינו. מסקנות התחקיר הוצגו אתמול לשר הביטחון ואושרו על ידו. את התחקיר ערך צוות בדיקה שמינה מנכ"ל המשרד, בראשות סמנכ"ל וראש אגף התכנון, אל"מ (במיל') אליעז קרני.

עיקרי התחקיר

איציק סעידיאן התגייס לשירות חובה בצה"ל ביום 17.11.2013. הוא שובץ לתפקיד לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני והשתתף בלחימה בסג'עייה במסגרת מבצע "צוק איתן". ביום 7.6.2017 הגיש סעידיאן, באמצעות עורכי דינו, תביעה להכרה כנכה צה"ל לאגף השיקום במשרד הביטחון.

ביום 14.6.2017 נשלחה לאיציק הודעת קצין תגמולים לפיה תביעתו מצויה בבירור, ועד למתן החלטה בה יוכל לקבל טיפול רפואי באמצעות מחוז שיקום ירושלים. כעבור שמונה ימים נשלח אליו מסמכי מידע אודות דרכי יצירת הקשר עם אגף השיקום, וכן פרטי הקשר של הגורמים המטפלים. ביום 6.9.17 הוזמן איציק לפגישה אצל הרופא המחוזי המוסמך אך לא התייצב.

ב-7.8.2017 נשלח אליו מכתב מקצין תגמולים, שבמסגרתו התבקש להמציא תצהיר שיעיד על הנסיבות/האירועים/תנאי השירות שהיה בכוחם לגרום להופעת המחלה או להחמרתה. בחודשים שלאחר מכן פעל קצין התגמולים לאיסוף חומר מבתי הספר שבהם למד, מקידום הנוער, מהמשטרה ומבדיקות שעבר טרם גיוסו. לאורך כל הליכי בחינת ההכרה, קיבל איציק טיפול רפואי במימון אגף השיקום ונעשו ניסיונות רבים לסייע לו ולשלבו במסגרות טיפוליות.

ביום 30.8.2018 הופיע איציק בפני רופאה מומחית בפסיכיאטריה, מטעם קצין התגמולים. בחוות דעתה המליצה המומחית להכיר בקשר גרימתי בין שירותו הצבאי לפוסט טראומה ולזקוף מחצית מנכותו הכללית לאירועים מחוץ לשירות הצבאי ומחצית לאירועים הקשורים לשירותו הצבאי.

ב-17.9.2018 נשלחה לאיציק החלטת קצין התגמולים, לאשר את תביעת ההכרה בנכות שנגרמה לו במלואה בגין תסמונת פוסט טראומתית שאירעה תוך כדי ועקב שירותו הצבאי. בתוך כך, הופנה איציק לוועדת רפואית לצורך קביעת אחוזי נכותו, תוך שהובהרה לחברי הוועדה הרפואית המלצת חוות דעתה של המומחית כאמור לעיל.

ההליכים בפני הוועדות הרפואיות

ביום 25.10.2018 הופיע איציק, מלווה בעורכת דינו, בפני ועדה רפואית מחוזית בבאר שבע. הוועדה קבעה לו דרגת נכות זמנית בשיעור 25%, עד לחודש אוקטובר 2019. הוועדה ייחסה את כל אחוזי הנכות בגין ההפרעה הפוסט טראומתית (25%) לשירותו הצבאי.

לאחר שערער על אחוזי נכותו נערכה לו ביום 19.3.2019 ועדה רפואית עליונה. הוועדה קיימה שני דיונים ובסיומם קבעה את 25% נכותו לצמיתות. הוועדה שינתה את סעיף הליקוי לכזה המזכה ב-50% נכות בהתאם לתקנות מבחני דרגת הנכות, אך נקבעו לאיציק 25% על חשבון השירות ולא נקבעו אחוזי נכות שלא על חשבון השירות.

ביום 13.1.2020 הגיש איציק, בעצמו וללא ייצוג, לבית המשפט המחוזי בירושלים, ערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה. לאחר שלא הגיש כתבי טענות בהליך, ביום 27.2.2020 התקבלה החלטת בית המשפט על מחיקת הערעור מפאת חוסר מעש.

ניסיונות השיקום לאחר ההכרה

מיום הכרתו כנכה צה"ל עשה אגף השיקום ניסיונות רבים להתחיל בתהליך שיקום. איציק שיתף פעולה עם המחוז המשקם באופן חלקי, ולמעט מספר פגישות בודדות עם עובדת השיקום לא שיתף פעולה עם ניסיונות השיקום ולא התייצב לפגישה עם הרופא המחוזי.
הסיוע לאיציק כלל תשלום תגמולי מחיה חודשיים לתקופות ממושכות (וזאת גם בהיעדר זכאות לכך על פי דין), סיוע חודשי בשכר דירה, ליווי חונך על בסיס שבועי, חופשת הבראה ועוד. לאורך הטיפול, עובדות השיקום השקיעו מאמץ יזום לשמירה על קשר באינטנסיביות וזמינות, במטרה לבנות אמון והעמידו את עצמן לרשותו ככתובת בכל הנושאים ותוך ניסיון לפעול ליצירת רצף טיפולי.

לאחר הוועדה הרפואית העליונה חלה החמרה במצבו הרפואי והוא התקשה להתמודד עם קביעת הוועדה הרפואית בעניינו. בהתייעצות מקצועית של הגורמים המטפלים במחוז הוחלט להפנותו לצוות רב-מקצועי לבחינת כושר עבודתו.

ב-4.8.2019 התקיים לאיציק צוות רב-מקצועי כאמור, שהמליץ על בניית תוכנית שיקום זמנית ועל אי כשירות זמנית למשך שישה חודשים. ב-13.8.19 נשלחה לאיציק ההחלטה לאשר לו תגמול מחיה חודשי עד ל-31.1.20. ב-9.2.20 אושרה בקשתו להארכת זכאות לסיוע בשכר דירה לשנה נוספת.

ב-30.1.2020 התקיים צוות רב-מקצועי נוסף, שבו נקבע כי איציק כשיר לעבודה בהיקף של חצי משרה למשך שנה. איציק החל לעבוד במשרה חלקית ובמקביל קיבל תשלום תגמול מחיה עד דצמבר 2020.

האירועים שקדמו ליום לניסיון האובדות של סעידיאן

בינואר 2021, בהמלצת הגורמים הרפואיים, אושר לאיציק תגמול מחיה למשך חודשיים וחצי (ינואר-אמצע מרץ). וב-8.2.21, בפגישה נוספת של הצוות הרב מקצועי, הומלץ לקבוע אי כשירות לעבודה לתקופה זמנית של שנתיים.

ב-8.4.2021 בעקבות ההמלצה לקבוע לו אי כשירות לעבודה לתקופה זמנית של שנתיים, פנה איציק לעובדת השיקום בבקשה לבחון את הארכת תגמול המחיה החודשי. העובדת השיבה לו כי ההמלצה על אי כשירות זמנית אינה מזכה אותו אוטומטית בתגמול זה וכי הנושא ייבדק. איציק היה נסער והתקשה לקבל זאת.

ב-11.4.2021 הודיעה העובדת לאיציק כי אושרה בקשתו לתגמול מחיה חודשי מלא עד לחודש ספטמבר 2021. בתוך כך נמסר לו כי מטעמים טכניים, חלק מהתשלום בגין חודש אפריל ישולם רק בשלהי החודש.

באותו ערב, בשעה 21:27, שלח איציק לעובדת השיקום הודעת טקסט מטרידה בעלת אופי אישי. עובדת השיקום התקשרה אליו באופן מיידי ושלחה אליו הודעות מודאגות לבדוק לפשר ההודעה. לאחר שלא ענה עדכנה העובדת את הממונים עליה. כמו כן עידכנה את הרופא המטפל באיציק, וביקשה ממנו שייצור עמו קשר. העובדת שוחחה גם עם בעל הדירה שבה התגורר איציק בשכירות, וביקשה שיבדוק האם הוא בדירה. העובדת שוחחה גם עם מלווה שלו מטעם אחת העמותות.
בשעה 22:17 שלחה עובדת השיקום הודעה נוספת לאיציק, שבה ציינה את דאגתה לשלומו, ביקשה שנית שיעדכן במצבו וציינה כי ככל שלא ייצור עימה קשר, יהיה עליה לפנות למשטרה. בתגובה השיב איציק בהודעה שנשלחה בשעה 22:29: "הכל בסדר (שם העובדת), סתם הייתי עצבני קצת". לאחר מכן קיימה העובדת סבב התייעצויות נוסף עם הגורמים המטפלים בו. התחקיר העלה עוד כי בימים שקדמו לאירוע, התרחשו אירועים נוספים שאינם קשורים באגף השיקום ו/או בטיפול באיציק, אשר מטעמים של צנעת הפרט לא ניתן לפרט לגביהם.

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: [email protected]