למרות נתוני התחלואה החמורים: גנץ מתעקש שלא להגביל הפגנות - 0404