ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את החוק לדחיית מועד אישור התקציב - 0404