הכנסת אישרה את הצעת ביטול העדכון של שכר חברי הכנסת לשנת 2021 - 0404