הפרוטוקול שמבהיר: בבית הנשיאה אסתר חיות בוצעו בעבר עבירות בנייה | צפו - 0404
צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90

הפרוטוקול שמבהיר: בבית הנשיאה אסתר חיות בוצעו בעבר עבירות בנייה | צפו

בביתה של נשיאת העליון אסתר חיות בשכונת צהלה בתל אביב ביצעו ב-2018 בני הזוג אסתר ודוד חיות שיפוץ נרחב. בקומת הקרקע חפרו, העמיקו ונגעו בקורות היסוד. שלושה עמודים הוסרו והריצפה הועמקה. גם בפתחים נגעו.

0404

על פי הוראות החוק, שינוי פנימי זה מחייב היתר בנייה, אלא שבני הזוג מעולם לא ביקשו היתר להסרת העמודים ולעבודות שנגעו ממש בקורות היסוד.

עשרות תמונות שהגיעו לידי ״הסיפור המרכזי״, שרטוטים והתכתבויות אימייל פנימיות העידו טוב מכל עדות אחרת: העבודות – חייבו היתר בנייה.

מדוע לא ביקשו בני הזוג היתר בנייה לעבודות שביצעו בקומת הקרקע בשנת 2018? התשובה, אולי, נמצאת בפרוטוקול שעסק בבית בני הזוג וממנו עולה בצורה חד משמעית כי בנכס השייך לבני הזוג אסתר ודוד חיות בוצעו בעבר עבירות בנייה.

במהלך שנת 1997 משך דוד חיות בקשה להיתר בנייה שהגיש לביצוע עבודות בבית הזוג. הבקשה נמשכה בעקבות הערות שמהן עלה בבירור כי בבית כבר נעשו בעבר עבודות בנייה בלתי חוקיות. בבקשה להיתר, לא היתה התאמה בין המצב הקיים בבית למצב הישן בהיתרים קודמים.

מהנדסת הרישוי בעיריית תל אביב שנדרשה לבקשה, ציינה מפורשות כי בבית בוצעו עבודות ללא היתר. וכך ציינה אלנה דוידדזון בתשובתה לבקשה: ״בקשה הנדונה כוללת תוספת שטח בכ-1‪.‬60 מ״ר בקומת הקרקע בחזית הקדמית, שאינה סומנה על תכנית ההגשה ולא מבוקשת בתוכן הבקשה…. אין התייחסות לתוספת שטח בכ-1‪.‬20 מ׳, שקיימת ללא היתר בקומת הקרקע בחזית הצדדית המזרחית״…

״אין התייחסות לשינויים בפיתוח השטח, שנעשו ללא היתר״.

״על המגרש בחלק האחורי קיימת פרגולה מעץ שנבנתה ללא היתר וכעת מבוקשת להריסה״. כאן, בעניין הפרגולה, ראוי לציין כי מדובר בפרגולה ישנה שהוקמה ע״י הבעלים הקודמים של הנכס ולא ע״י בני הזוג חיות.

כאמור, לאחר ההערות של הגב׳ דוידזון, משך דוד חיות את בקשת בני הזוג לקבלת היתר לעבודות שהתכוונו לבצע. הבקשה – כך אומרים גורמים בעיריית תל אביב, נמשכה בזמנו מאחר ובני הזוג לא יכלו לקבל היתר על עבודות חדשות, במקום שבו בוצעו לכאורה עבודות ללא היתר. וכך צוין בבקשה הסגירה: ״בשם המבקש דוד חיות, אנו מבקשים, בשלב זה לסגור את הבקשה לשיפוץ גדרות, שיפוץ טיח חוץ, החלפת חלונות והריסת מחיצות פנים. סגירת הבקשה נובעת מההערות שהועלו לגבי תאימות הבקשה להיתרי הבנייה הקודמים, והצורך לבדוק את הנושא ביסודיות״.

דבר אחד ברור מעל כל ספק, גם בעיריית תל אביב קבעו כי כבר בעבר נעשו בבית ברחוב יהונתן בתל אביב עבודות בנייה ללא היתר. עבודות, המחייבות ענישה על פי חוק ודי אם נזכר בדבריה של הנשיאה אסתר חיות רק לפני כשנתיים: ״עבריינות בנייה, למרבה הצער התדרדרה במקומותינו לכדי ״מכת מדינה״. עברייני הבנייה עושים דין לעצמם ומעמידים הן את הציבור והן את גורמי הממסד הרלוונטיים בפני עובדה מוגמרת של מבנים החורגים מתוכניות הבנייה המאושרות. בכך פוגעים עברייני הבנייה בתכנון הראוי שעליו עמלו מוסדות התכנון ולא פחות מכך בשלטון החוק, בציבור ובסביבה״.

בחזרה ל-2018. כזכור, החומרים שחשפנו מעידים על העבודות שבוצעו בקומת הקרקע. השרטוטים והעבודות שבוצעו בפועל מעידים לכאורה על העמקת הריצפה. השרטוטים והתמונות העידו על הסרת חלק מקורת יסוד.

השרטוטים והתמונות, כמו גם התכתבויות האימייל הפנימיות מ-2018 העידו כי העבודות שאינן נחזות לעין – בוצעו מבלי שהוגשה כל בקשת היתר. רק עבודות הנחזות לעין צוינו בבקשת ההיתר בשנת 2019 – כאמור, עבודות אשר רובן שונות לגמרי מאלה שנעשו בקומת הקרקע.

בתגובת אסתר ודוד חיות, מתייחסים השניים להיתר בנייה שניתן לבעלים הקודם עוד בשנת 1980. ראוי לציין כי תוקף היתר בנייה פג לאחר 3 שנים ולא ניתן להשתמש בהיתר ישן בחלוף שנים רבות.

בתגובה נכתב: ״בית מגורינו בתל-אביב נרכש בשנת 1990 ובמהלך שלושים השנים שחלפו מאז לא ביקשנו להוסיף ולא הוספנו בו שטח בנייה כלשהו. לא למותר לציין כי נכון להיום לנכס זכויות בנייה רבות בלתי מנוצלות ובכללן כ-100 מ״ר מעל הקרקע.

למרות המאמץ הניכר שהנכם משקיעים במטרה ״לדוג״ מתוך תיק הבניין אסמכתא כלשהי לעבירות בנייה לכאורה, ולמרות הניסיון המופרך לייחס לנו עבירות כאלה, פנייתכם הנוכחית כמו גם הפנייה הקודמת, מעלה טענות שאין להן שחר.

הפעם מתייחסת פנייתכם לטיוטה של פרוטוקול משנת 1997 שמצאתם בתיק הבניין ובה הערות של בודקת הנוגעות לבקשה מאותה שנה שעיקרה שיפוץ גדר צדדית ועורפית בגבולות המגרש (שלא בוצע). באותה טיוטה צוין כי קיימת תוספת של 1.6 מ״ר בקומת הקרקע בחזית הקדמית, שאושרה כמקורה לפי היתר משנת 1980 (לבקשת הבעלים הקודמים של הנכס), ולא נכללה בחישוב השטחים העיקריים בבקשה משנת 1997 לשיפוץ הגדר. עוד צוין שם כי קיימת תוספת שטח של 1.2 מ״ר בחזית הצדדית של הבניין, וכי תוספת זו אושרה לביצוע על פי בקשה להיתר משנת 1980 (שהגישו הבעלים הקודמים של הנכס), אך לא הוצא היתר בגינה בשל אי תשלום אגרת בנייה על-ידם.

בחלוף שנים כה ארוכות יש קושי לברר את נכונות האמור בטיוטת הפרוטוקול משנת 1997. עם זאת, העובדה כי הן בשנת 1991 והן בשנת 2019 ביקשנו וקיבלנו היתרים לעבודות בנייה שונות בנכס, מעידה כי האמור באותה טיוטת פרוטוקול רחוק מלשקף את מציאות הדברים כהווייתם.

במסגרת עריכת הבקשה להיתר בנייה בשנת 2019, נבדק תיק הבניין והוגשה לעיריית תל אביב מפה טופוגרפית ממוחשבת ממודד מוסמך של כל החלקה הכוללת את הבית, לרבות החתכים והחזיתות ואת המגרש, לרבות: תאי בקרה, גדרות, עצים, ריצוף, שבילים ומדרגות. הבקשה והמפות שצורפו לה נבחנו על ידי העירייה ופקחים אף הגיעו לבית כדי לבדוק אותו פיזית. לא נמצאו חריגות בנייה כלשהן והוענק היתר בנייה.

ההערה בטיוטת הפרוטוקול משנת 1997, בדבר תוספת של 1.6 מ״ר בקומת הקרקע בחזית הקדמית, מלמדת שהשטח הנ״ל אושר כחלק מהיתר בניה שניתן לבעלים הקודמים בשנת 1980, כך שבכל מקרה אין מדובר בבנייה ללא היתר. עוד יש לציין כי בשנת 1980 חלו כללים שונים לחישוב שטחים מאלו שחלו בשנת 1997, שכן רק בשנת 1992 הותקנו תקנות התכנון והבנייה (חישוב בשטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), שקבעו אבחנה בין שטחים עיקריים ושטחי שירות והתוו כללים לגבי היתרי בניה שהוצאו מכוח תוכניות קודמות. העובדה כי השטח הנ"ל (160 סנטימטרים רבועים) נכלל בהיתר משנת 1980 אך לא נלקח בחשבון, משקפת דרך חישוב שהייתה מקובלת אז וניתן לראותה במרבית ההיתרים מאותה תקופה.

לגבי השטח של 1.2 מ״ר הנזכר בטיוטת הפרוטוקול (120 סנטימטרים רבועים), קיימת בתיק הבניין גרמושקה משנת 1980 עם חותמת היתר ובמרחק השנים קשה לברר האם אמנם, כדברי הבודקת, לא שולמו אגרות הבנייה על ידי הבעלים הקודמים וההיתר לא הוצא בשל כך, או שמא האגרות שולמו וההיתר הוצא. מצב כזה שבו היתרים מלפני עשרות שנים (במקרה הזה 40 שנה) חסרים בתיק הבניין הוא מצב שכיח ולעתים קרובות יש ללמוד על קיומם מנסיבות חיצוניות. כאמור, הן בשנת 1991 והן בשנת 2019 נתבקשו על-ידינו היתרי בנייה לעבודות שבוצעו בנכס, ואלו ניתנו בלא שהועלו הערות כלשהן בדבר חריגות בנייה.

לא ידוע לנו לאילו ״שינויים בפיתוח השטח״ מתייחסת טיוטת הפרוטוקול משנת 1997. כעניין שבעובדה בשנת 1991, סמוך לאחר רכישת הנכס, ביצענו שינויים בפיתוח השטח, אך אלה בוצעו לאחר קבלת היתר כדין״.

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: [email protected]