מבקר המדינה קובע: שורת ליקויים ארוכה בפעילות המנהל האזרחי - 0404
מבקר המדינה קובע: שורת ליקויים ארוכה בפעילות המנהל האזרחי דוברות מתפ"ש

מבקר המדינה קובע: שורת ליקויים ארוכה בפעילות המנהל האזרחי

דו"ח מבקר המדינה בנושא פעולת המנהל האזרחי העלה ליקויים רבים בעבודת מהנהל האזרחי, בניהם: כפיפות דואלית של קציני המטה למנהא"ז ולמשרדי
הממשלה, סחר בהיתרי העסקה ותשלומי "עמלות" למתווכים, פערים בבקרה על מעסיקים בישובים ישראליים באיו"ש, עיכוב בפרסום פרוטוקולים של ועדות
התכנון, היעדר גיבוי ותיעוד של מרשם המקרקעין, היעדר מחשוב מערך רישום המקרקעין באיו"ש והעדר מבקר פנים.

המבקר קבע שתיקון הליקויים שעלו בביקורת, שחלקם נמשכים כבר שנים רבות, ישפיע על מימוש ייעודו של המנהא”ז ובכלל זה יביא לשיפור השירות לאוכלוסייה באיו”ש. על רמ”א, מתפ”ש ומשרדי הממשלה, להידרש בהקדם לתיקונם.

מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים התייחס לדו"ח מבקר המדינה על המנהל האזרחי וקבע כי "מבין כל שורה ושורה בדו"ח מבקר המדינה על המנהל האזרחי, זועק הצורך לסגור את המנהל האזרחי ולהטמיע את אנשי המקצוע שלו בתוך משרדי הממשלה".

לדברי דוייטש "תפקידו של דו"ח מבקר המדינה למצוא ליקויים וכשלים הנופלים באופן טבעי בכל אחת ממערכות המדינה, אולם כמות הכשלים הנובעים מכפיפותו הכפולה של המנהל האזרחי ל'שני אדונים' – הן לצה"ל ומערכת הביטחון, והן למשרדי הממשלה, מגלמת בתוכה בעיה מהותית שלא תוכל להגיע לידי פתרון מעמיק ללא החלת ריבונות של מדינת ישראל ביהודה ושומרון. כל פתרון מקומי, משול להטלאה חוזרת ונשנית של שמיכה בלויה.

בסוגיית המקרקעין, עולים שני כשלים מרכזיים שאנו מתריעים עליהם רבות לאורך השנים. מלבד העובדה הבסיסית, כי מרשם המקרקעין ביהודה ושומרון חסוי וחסום בפני אזרחים ישראלים, באופן המהווה פגיעה קשה בזכות הקניין וחופש המידע, הרי שגם ניהול רישום המקרקעין באופן ידני, מיושן ואיטי, מהווה כר נרחב לזיופים ולפגיעה בזכויות הקניין וביכולת לרכישת מקרקעין. אי קידום הסדר המקרקעין מאפשר לרשות הפלסטינית להוביל בשנים האחרונות מהלך מתוכנן, מתוזמן וממומן, להשתלט על מאות אלפי דונמים ביהודה ושומרון באמצעות בניה בלתי חוקית והשתלטות חקלאית, ואף בניהול של מרשם מקרקעין מטעמה באיזורים הנמצאים בשליטה ישראלית מלאה, ובכך להציב את מדינת ישראל בפני עובדות מוגמרות.

היעדר הממשקים בין המנהל האזרחי למשרדי הממשלה, והעובדה כי אין בקרה ממשית ובלתי תלויה על היקף פעילותם של הקמטי"ם השונים, הן בכמות והן באיכות, מובילה אף היא לכרסום נוראי ביכולת המשילות, באכיפת החוק, ובהתוויית סטנדרטים מקצועיים המקובלים במדינת ישראל ובמדינות מערביות".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים מברכת על הביקורת ותפעל למימוש מסקנותיה באופן מהיר. הדו"ח התקבל ביחידה לפני מספר חודשים והפערים שהועלו בו, טופלו באופן מידי או נמצאים בתהליך הטמעה.
 
קציני המטה במנהל האזרחי פועלים מטעם יחידת המתפ"ש ליישום מדיניות הממשלה באזור יהודה ושומרון ולקדמה בתחומים אזרחיים בתיאום עם משרדי הממשלה, צה"ל ומערכת הביטחון. הקמ"טים אשר משמשים כנציגות מקצועית של משרדי הממשלה, פועלים במטרה לספק שירותים ציבוריים ולהפעיל אותם בהתחשב בצורך לקיים מנהל תקין וסדר ציבורי.
 
ביחס לטענות העולות בדו"ח ולפיהן קיימת בעייתיות שמקורה בכפיפות הדואלית של הקמ"טים, נדגיש כי המנהל האזרחי מקבל את המלצת המבקר ופועל כבר בימים אלו בשיתוף משרדי הממשלה לטובת הסדרת והגדרת תוכן ההנחיה המקצועית לקמ"טים, לרבות היקף הפיקוח והבקרה המקצועית הנדרשים לגביהם. יחד עם זאת, יודגש כי אין משימה הנפגעת מיחסים כאלו או אחרים בין המנהל האזרחי למשרדי האם, כמו גם השירות לתושבי האזור. כמו כן, נבהיר כי תכניות העבודה של הקמ"טים מאושרות על ידי משרדי האם ועל ידי ראש המנהל האזרחי, ולצד תהליכי מעקב על ביצוע המשימות ומימוש היעדים, מתקיימים תהליכי בקרה עתיים לרבות מופעי סיכום חציון ושנה. בנוסף, נציין כי המנהל האזרחי קיבל לאחרונה את אישור נציבות שירותי המדינה להעסקת מיקור חוץ לטובת ביצוע ביקורת פנימית, ופרסום המכרז נמצא בשלבים מתקדמים.
 
בנוגע לפערים שהועלו בדו"ח אשר מתייחסים לתחום ניהול משאבי האנוש, נציין כי בשנתיים האחרונות הולכת ונבנית יחידת הון אנושי ייחודית למנהל האזרחי אשר עם הקמתה יינתן מענה הולם לחלק נכבד מן ממצאי הדו"ח. נושא זה מובל על ידי נציבות שירות המדינה ונמצא כעת במשא ומתן בין המדינה לבין הסתדרות עובדי המדינה.
 
בנוגע לטענות המתייחסות להעסקת עובדים פלסטינים ביחידה לרישום מקרקעין, נבהיר כי לעובדים מקומיים אין מעורבות בעסקאות בהן מעורבים ישראלים, וטיפולן של עסקאות מסוג זה, כמו גם הגישה אל תוכנן, מתבצעות על ידי העובדים הישראליים בלבד. לאור האמור, על אף מעצרו של העובד המקומי על ידי הרשות הפלסטינית – לא קיים חשש מזליגת מידע הנוגע למכירת קרקעות לישראלים. עם זאת, מעצרו נבדק לעומק על ידי גורמים במנהל האזרחי למול גורמי הביטחון הרלוונטיים ברשות הפלסטינית, זאת על מנת להבטיח כי לא זלג כל מידע ממודר. כמו כן, באשר לטענות של גורם הפעיל בתיווך קרקעות באיו"ש, נבהיר כי עד לכתיבת שורות אלו לא התקבלו ראיות התומכות בטענות כי הועבר מידע ממודר על ידי עובד מקומי במשרד קמ"ט מקרקעין לגורמים כאלה או אחרים ברשות הפלסטינית.
 
בנוגע למימוש מודל התעסוקה נדגיש כי המנהל האזרחי פועל למימוש המודל, כפי שאושר על ידי הממשלה, מתוך הבנה ברורה כי מדובר במהלך גדול בעל השפעה חיובית רחבה על תחום תעסוקת הפלסטינים בישראל. מהלך זה צפוי למנוע את פעולות הסחר בהיתרים, וכן לבטל את התלות של העובד הפלסטיני במעסיק, זאת על ידי הנפקת ההיתר על בסיס מכסות סקטור ולא על בסיס מכסות אישיות של מעסיקים – כפי שמתנהל כיום. מימוש מודל שכזה – המהווה שינוי מהפכני בתהליך הנפקת היתרי התעסוקה בישראל – הינו תהליך מורכב שדורש זמן לא מבוטל להיערכות וביצוע, התלוי בין היתר בתיאום אל מול משרדי ממשלה נוספים מלבד המנהל האזרחי. נדגיש כי המנהל האזרחי פועל ללא לאות למימוש המודל במהרה, כפי שכבר החל בפועל בבחינת המודל באזור התעשייה עטרות, לצד עבודה מתקדמת בבניית מערכת ממוחשבת ייעודית למימוש המודל.
 
בדו"ח הביקורת צוין כי קמ"ט תעסוקה אינו מממש את חובתו לאכוף את השימוש ברישיונות עבודה של עובדים פלסטינים ביישובים ישראלים בתחומי איו"ש. יש לציין, כי ביחידת קמ"ט תעסוקה אין תקינה ליחידת פיקוח ואכיפה, אך עם היוודע על מעסיק אשר מפר את החוק – המעסיק מזומן לבירור אצל קמ"ט תעסוקה ובמידת הצורך נסגרים לו רישיונות העבודה.
 
בנוגע להיעדר מחשוב למרשם המקרקעין באיו"ש, נדגיש כי המנהל האזרחי מקבל את המלצת המבקר ופועל על מנת להאיץ את מחשוב רישום המקרקעין באיו"ש באמצעות המערכות המתאימות לכך. כמו כן, נציין כי המנהל האזרחי נמצא בעיצומו של פרויקט סריקת תיקי המקרקעין, זאת על מנת לגבות את המידע ולמנוע אובדן שלו כתוצאה מנזקים בשל פגעי טבע או יד אנוש. עד כה הושקעו בפרויקט מאות אלפי שקלים ובמסגרתו גובו ונסרקו כל המסמכים הרלוונטיים, לרבות כל תיקי העסקאות במקרקעין וכן כל תיקי 'היתר עסקה' במלואם. השלמת הסריקה קשורה באופן ישיר להקצאת משאבים וכוח אדם מתאים, שכן בלעדיו לא ניתן עוד לפנות משאבים קיימים ביחידה.
 
היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים והמנהל האזרחי ימשיכו לבצע את משימתם במקצועיות ובשקיפות, תוך יישום בפועל של ההמלצות העולות בדו"ח מבקר המדינה, וכן יוסיפו לפעול לשיפור מרקם החיים של תושבי יהודה ושומרון באמצעות כלל המשאבים העומדים לרשותם".

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: [email protected]