תא"ל במיל' גל הירש יועמד לדין בכפוף לשימוע, בגין עבירות מס - 0404
תא יח"צ

תא"ל במיל' גל הירש יועמד לדין בכפוף לשימוע, בגין עבירות מס

פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לפני זמן קצר לבאי כוחם של עודד שכנאי, גל הירש, מיכאל בנימיני ויניב אדם כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע, בגין עבירות מס, כל חשוד על פי חלקו. שכנאי חשוד גם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

על פי כתבי החשדות, בין השנים 2009-2007 פעלו החשודים כשותפים במתן שירות למשרד ההגנה בגיאורגיה ובמקומות אחרים במסגרת מערך חברות שבשליטתם. בתקופה זו עסקו הארבעה מול משרד ההגנה בגיאורגיה בייעוץ בטחוני, אימון צבאי ותיווך בעסקאות למכירת ציוד צבאי.

שכנאי והירש ניהלו במשותף את הפעילות בגיאורגיה. מפעילותה העסקית של השותפות נצמחו לחשודים כולם הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים לכל אחד, ובסך הכול למעלה מ-40 מיליון שקלים. פעילות זו הוסדרה באמצעות שורה של הסכמים שנחתמו על-ידי מערך חברות מסועף בארץ ובחו"ל. כחלק ממנגנון חלוקת הכנסות השותפות, הועברו הכנסות החשודים מחשבונות החברות אל חשבונותיהם האישיים וחשבונות חברות זרות וישראליות אשר בשליטתם, בבנקים בישראל ובבנקים זרים. מערך החברות וחשבונות הבנק המורכב והמסועף בחו"ל ובישראל נועד, בין היתר, לסייע לחשודים להעלים את הכנסותיהם מרשויות המס.

על אף שחלק מהחשודים, תושבי ישראל באותה העת, התאגדו תחת חברה ישראלית שהקימו, דיפנסיב שילד ישראל, הם נמנעו מלדווח על כלל הכנסותיהם בחברה זאת, תוך שנקטו בדיווח סלקטיבי, כמפורט להלן.

החשדות שבגינם נשקלת העמדתם לדין של החשודים:

עודד שכנאי – בשנים 2009-2007 לא דיווח בדו"חותיו על הכנסה אישית בסך שלא פחת מכ-19.5 מיליון ש"ח. כחלק מפעילותו המרמתית כלפי רשויות המס, הכנסותיו האישיות של שכנאי הועברו לחשבונותיו האישיים בבנקים שונים בעולם, ובהם חשבונות אישיים בגיאורגיה, באי ג'רזי ובשוויץ, וזאת לצורך התחמקות ממס. כמו כן, עשה שכנאי שימוש בחשבונות בנק בשוויץ על שמן של חברות זרות לצורך החזקת הכנסותיו האישיות ולצורך חלוקת הכנסות בין השותפים, בהם החשודים הנוספים, וזאת מבלי שהחברות סיפקו שירות כלשהו במסגרת הפעילות בגיאורגיה. שכנאי לא דיווח בהצהרת ההון שלו על החזקותיו בחברות הזרות ועל רכושו בחו"ל, ולא דיווח בדו"חות השנתיים לרשות המיסים על קיומה של שותפות, אשר הניבה לו הכנסות מהפעילות בגיאורגיה.

נוכח האמור, נשקלת העמדתו לדין, בכפוף לשימוע, בגין שורה של עבירות לפי פקודת מס הכנסה – השמטה מתוך דו"ח על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח במזיד ובכוונה להתחמק ממס – (2 עבירות); מסירה בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבת במזיד ובכוונה להתחמק ממס -(2 עבירות); השבת תשובה כוזבת על שאלה שנשאלה או על דרישת ידיעות שנערכה לפי הפקודה במזיד ובכוונה להתחמק ממס; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס (3 עבירות).

בנוסף, חשוד שכנאי גם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בעקבות מצגים כוזבים שיצר עם עורך דינו במטרה להניח את דעתו של בנק פורטיס בגרנזי בנוגע לחשבון חברה זרה, אשר שימש כפלטפורמה לקבלת כספים מהפעילות הביטחונית בגיאורגיה עבור כלל השותפים. על פי מצגים אלה, מקור הכנסות החברה הינו בעיסוקים שונים שאינם קשורים לפעילות הביטחונית בגיאורגיה, ושכנאי הינו הנהנה היחיד בחשבון. שכנאי עשה זאת לאחר שידע כי הבנק מערים קשיים על העברות כספים שמקורן בעסקאות ביטחוניות, וכדי להניח את דעת הבנק, כאמור. כפועל יוצא, לא היה בידי בנק פורטיס לפעול נגד הפקדת הכספים, תוך שהבנק אפשר את הפקדתם וניהולם בחשבון על שם החברה הזרה.

גל הירש – בשנת 2008 לא דיווח בדו"חותיו האישיים על הכנסה אישית בסך שלא פחת מכ-6.1 מיליון ₪. כחלק מפעילותו המרמתית כלפי רשויות המס, הכנסותיו האישיות של הירש הועברו לחשבון אישי שלו בשוויץ ולחשבון בשוויץ על שמה של חברה זרה. חשבון הבנק על שם החברה הזרה שימש את הירש לצורך החזקת הכנסותיו האישיות, וזאת מבלי שהחברה סיפקה שירות כלשהו במסגרת הפעילות בגיאורגיה. הירש לא דיווח בהצהרת ההון שלו על החברה הזרה, על אף ששימשה אותו להחזקת הכנסותיו, וכן לא דיווח בדו"חות השנתיים לרשות המיסים על קיומה של שותפות, אשר הניבה לו הכנסות מהפעילות בגיאורגיה.

במהלך שנת 2009 העביר הירש סך של כ- 3.3 מיליון ₪ לישראל (מתוך סך ההכנסות שהועברו לשוויץ). במקום העברת הכספים לחשבונותיו האישיים, העביר את הסכום האמור בשלוש פעימות לחברת גל הירש בע"מ, כנגד חשבוניות וקבלה שהוצאו לחברה הזרה, על אף שחברה זו לא סיפקה כל שירות לחברת גל הירש בע"מ, ועל אף שמקור הכספים היה בפעילות הירש בגיאורגיה.

נוכח האמור, נשקלת העמדתו לדין, בכפוף לשימוע, בגין שורה של עבירות לפי פקודת מס הכנסה – השמטה מתוך דו"ח על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח במזיד ובכוונה להתחמק ממס; מסירה בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבת במזיד ובכוונה להתחמק ממס; השבת תשובה כוזבת על שאלה שנשאלה או על דרישת ידיעות שנערכה לפי הפקודה במזיד ובכוונה להתחמק ממס; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס.

מיכאל בנימיני – בשנים 2009-2008 לא דיווח על הכנסה אישית בסך שלא פחת מכ-13.6 מיליון ₪. כחלק מפעילותו המרמתית כלפי רשויות המס, הכנסותיו האישיות של בנימיני הועברו לחשבונותיו האישיים בבנקים שונים בעולם, ובהם חשבונות אישיים בגיאורגיה, באי ג'רזי ובשוויץ, וזאת לצורך התחמקות ממס. בנימיני עשה שימוש בחשבונות בנק זרים על שמן של חברות זרות, לצורך החזקת הכנסותיו האישיות, וזאת מבלי שהחברות סיפקו שירות כלשהו במסגרת הפעילות בגיאורגיה. בנימיני לא הגיש לפקיד השומה דו"חות על הכנסותיו ולא דיווח לרשות המיסים על קיומה של שותפות, אשר הניבה לו הכנסות מהפעילות בגיאורגיה.

נוכח האמור, נשקלת העמדתו לדין, בכפוף לשימוע, בגין עבירות לפי פקודת מס הכנסה – שימוש במרמה, ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס (2 עבירות).

יניב אדם – בשנים 2009-2007 לא דיווח בדו"חותיו האישיים על הכנסה אישית בסך שלא פחת מכ-3.8 מיליון ₪. כחלק מפעילותו המרמתית כלפי רשויות המס, הכנסותיו האישיות של אדם הועברו לחשבונותיו האישיים בבנקים שונים בעולם, ובהם חשבונות אישיים בגיאורגיה ובשוויץ וחשבון על שם חברה זרה בשוויץ, וזאת לצורך התחמקות ממס. חשבון הבנק על שם החברה הזרה שימש את אדם לצורך החזקת הכנסותיו האישיות, וזאת מבלי שהחברה סיפקה שירות כלשהו במסגרת הפעילות בגיאורגיה. אדם לא דיווח בדו"חות השנתיים לרשות המיסים על קיומה של שותפות, אשר הניבה לו הכנסות מהפעילות בגיאורגיה.

נוכח האמור, נשקלת העמדתו לדין, בכפוף לשימוע, בגין שורה של עבירות לפי פקודת מס הכנסה – השמטה מתוך דו"ח על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח במזיד ובכוונה להתחמק ממס (3 עבירות); מסירה בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבת במזיד ובכוונה להתחמק ממס (3 עבירות); שימוש במרמה, ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס (3 עבירות).

בנוסף לחשדות לעבירות המס והמרמה, בפרשה זו נחקר גם חשד לביצוע עבירות של מתן שוחד לשר ההגנה הגיאורגי לשעבר ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. לאחר בחינת ממצאי החקירה וחומר הראיות בפרשה, שהיקפו נרחב ביותר, הגיעה הפרקליטות למסקנה, כאמור, כי התגבשה תשתית ראייתית כנגד ארבעת החשודים בנוגע לעבירות מס בהיקפי עתק וכנגד שכנאי בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

החקירה הניצבת בבסיס כתב החשדות הינה חקירה סבוכה ומורכבת, בעלת היבטים בינלאומיים משמעותיים, שהצריכה זמן רב בשל העובדה שהעברות הכספים נעשו ברובן בין חשבונות בנק מחוץ לישראל ותוך שימוש במערך חברות מסועף, ועל כן נדרש שיתוף פעולה של מדינות זרות לצורך קידום החקירה.

התיק נחקר על ידי צוות משותף של היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 במשטרת ישראל ושל פקיד שומה חקירות תל-אביב ברשות המיסים, ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון.

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: [email protected]