אושר בקריאה ראשונה: החוק שיאפשר לממשלה לתקן במהירות הנחיות בשעת חירום - 0404
אושר בקריאה ראשונה: החוק שיאפשר לממשלה לתקן במהירות הנחיות בשעת חירום עדינה ולמן, דוברות הכנסת

אושר בקריאה ראשונה: החוק שיאפשר לממשלה לתקן במהירות הנחיות בשעת חירום

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה ראשונה את הצעת החוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון), התש"ף-2020. 47 חברי כנסת תמכו בהצעה, לעומת 34 שהתנגדו; וההצעה תועבר לוועדת הקורונה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

מטרתה של ההצעה להקנות לממשלה, בחקיקה ראשית, את הסמכויות הדרושות לשם המשך ההתמודדות עם נגיף הקורונה. עד לאישור הצעת חוק סמכויות מיוחדות בכנסת, בקריאה השנייה והשלישית, קיים צורך מיידי ודחוף לערוך תיקונים לתקנות הגבלת הפעילות כנוסחן בתוספת לחוק לצורך התמודדות עם המגפה.

כדי לאפשר עריכת תיקונים דחופים ומיידיים לתקנות שבתוספת לחוק, מוצע להחליף את סעיף 2 לחוק. הסעיף האמור, בנוסחו היום, מסמיך את הממשלה לתקן את התקנות, בצו, באישור מראש של ועדה של הכנסת שהנושא נמצא בתחום סמכויותיה, וזאת בעניינים מסוימים המפורטים בסעיף. נוכח הגידול בתחלואה, והצורך בעדכון מיידי ודחוף של המגבלות המפורטות בתקנות שבתוספת לחוק, מוצע לקבוע כי הממשלה תהיה רשאית לתקן, בצו, את התקנות שבתוספת לחוק בנוסחו המוצע, ובכלל זה לקבוע עבירות פליליות בהתאם לאיסורים ולהגבלות שייקבעו.

על פי המוצע, התקנת הצו לא תהיה טעונה אישור מראש של הוועדה, והמנגנון יהיה דומה לזה שנקבע בחוק סמכויות מיוחדות: הצו יונח בסמוך, ככל האפשר, לאחר פרסומו ברשומות על שולחן הוועדה, בליווי דברי הסבר; הוועדה תקיים דיון בצו האמור ותחליט אם לאשרו, כולו או חלקו, בתוך 7 ימים מהמועד שהצו הונח על שולחנה, וועדת הכנסת תהיה רשאית, במהלך התקופה האמורה, להאריכה לעניין דיון מסוים, לפרק זמן שלא יעלה על 3 ימים; אם לא תקבל הוועדה החלטה עד תום 7 ימים או עד תום תקופת ההארכה – יובא הצו, על ידי יושב ראש הכנסת, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ–3 ימים מתום המועד האמור, להצבעה בכנסת. על פי המוצע, אם החליטה הוועדה או מליאת הכנסת, לפי העניין, שלא לאשר את הצו – יפקע תוקפו ותתבטל האחריות הפלילית לעבירות הקבועות בו.

בדברי ההסבר נכתב: "מדינת ישראל מתמודדת בימים אלה עם גל שני של המחלה. כיום, ישנם בישראל מעל 11,000 חולים פעילים במחלה, מספר החולים החדשים המאובחנים מדי יום חצה את רף ה–1,000 נדבקים ושיעור החולים החיוביים מבין כלל הבדיקות, עולה מדי יום. כמו כן קיימת עלייה במספר החולים הקשים והמונשמים בישראל, ומספר החולים הקשים כיום גדול פי שניים ממספרם לפני שבוע. קצב ההכפלה של הנגיף עומד על 24 ימים לסך כל החולים מתחילת האירוע ו־8 עד 10 ימים לחולים חדשים בכל יום.

משמעות הנתונים האמורים היא שאם הקצב הנוכחי ימשיך, בעוד 24 ימים יהיו כשמונת אלפים חולים חדשים בכל יום, וסך הכול יהיו קרוב לשישים אלף חולים. גם אם יישמרו בישראל שיעורי מאושפזים, חולים קשים ונפטרים כמו בגל הראשון, מדובר באלפי מאושפזים, מאות חולים קשים ומאות נפטרים. מצב זה מחייב את הממשלה לנקוט צעדים מיידיים לצורך התמודדות עם התחלואה והתפשטות הנגיף".

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: [email protected]