באישור משרד הבריאות: 14 ימי מחלה לשוהים בבידוד מחשד לקורונה | כל הפרטים - 0404
באישור משרד הבריאות: 14 ימי מחלה לשוהים בבידוד מחשד לקורונה | כל הפרטים משרד הבריאות

באישור משרד הבריאות: 14 ימי מחלה לשוהים בבידוד מחשד לקורונה | כל הפרטים

בהלת נגיף הקורונה: בהמשך להוראת משרד הבריאות לשבים מסין, כי עליהם לשהות בבתיהם במשך שבועיים רצופים ולא לצאת למרחב הציבורי, זאת גם אם אין להם כל תסמין של המחלה הקשה, הוציא לפני זמן קצר משרד הבריאות אישור מחלה גורף לתקופה זו.

הצו ניתן לאנשים עליהם חלה חובת הבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם ובהם: שבים מסין, מי שהיה במגע הדוק עם חולה בנגיף או מי שרופא קבע לגביו כי הוא היה במגע עם חולה.

במסמך האישור הגורף נכתב: "הריני ליתן בזאת תעודת מחלה לפי חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976, וזאת לכל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019)(בידוד בית)(הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "צו בריאות העם" או "הצו").

2. תעודת מחלה זו תעמוד בתוקפה ביחס לעובד שביקש זאת ממעסיקו וזאת בהתאם להצהרת העובד, בה יפורטו שם, ת.ז והתקופה בה לא מסוגל העובד להגיע לעבודה עקב הבידוד (נוסח ההצהרה מצורף כנספח למסמך זה). משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת ההיעדרות המתחייבת ביחס לעובד לפי הוראות הצו.

3. אישור כאמור בסעיף 1 לעיל, יבוא במקום צורת תעודת המחלה כהגדרתה בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל"ז-1976 (להלן: "תקנות דמי מחלה").

4. ביום 2.2.2020 נחתם ופורסם ברשומות צו בריאות העם. הצו קובע הוראות מגבילות שיחולו ביחס למי שעלולים להביא להתפשטות המחלה, כאמור בצו, והכל על מנת למנוע הדבקה בנגיף בישראל על ידי קביעת חובת בידוד.

5. לפי הצו, חובת הבידוד חלה על: א. כל אדם שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל. ב. מי שהיה במגע הדוק עם חולה כמפורט בצו. ג. מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים וישהה בבידוד.

6. עוד מגדיר צו בריאות העם את תנאי הבידוד, וקובע כי הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה בסין לחוזר מסין או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה.

 

7. בהמשך להוראות הצו, ניתנת בזאת תעודת מחלה שתעמוד בתוקפה לעניין הזכות להיעדר מהעבודה מפאת מחלה, וזאת ביחס לכל תקופת הבידוד החלה על העובד, על פי המועדים הקבועים בצו וכפי שפירט בהצהרתו. ככל שמדובר בעובד שהגיע לישראל לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל, תצורף להצהרה הוכחה על כך.

8. מובהר כי עובד ששהה בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם והצהיר בפני מעסיקו על כך, לא יידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה".

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: [email protected]