פיקוד העורף מעדכן: במידה וקיים מרחב מוגן - ניתן לצאת לעבודה בשפלה, דן וירקון - 0404
+
פיקוד העורף מעדכן: במידה וקיים מרחב מוגן – ניתן לצאת לעבודה בשפלה, דן וירקון 0404

פיקוד העורף מעדכן: במידה וקיים מרחב מוגן – ניתן לצאת לעבודה בשפלה, דן וירקון

עדכון להנחיות פיקוד העורף: באזורים עוטף עזה, מערב לכיש, מערב הנגב, לכיש, מרכז הנגב, דרום השפלה, השפלה: לא תתקיימנה פעילויות חינוכיות ואין לצאת לעבודה שאינה חיונית, מותרת התקהלות עד 100 איש בשטח סגור בלבד.

לאור הערכת מצב מחודשת באזורים השפלה, דן וירקון ניתן לצאת לעבודה במידה וקיים מרחב מוגן תקני שניתן להגיע אליו על-פי זמן ההתגוננות.

מבזקיםלכל המבזקים