הרווח הנקי של בנק הפועלים ירד ב-5.33% ל-871 מיליון שקל - 0404
+
הרווח הנקי של בנק הפועלים ירד ב-5.33% ל-871 מיליון שקל ויקפדיה

הרווח הנקי של בנק הפועלים ירד ב-5.33% ל-871 מיליון שקל

מהדו"חות הכספיים של בנק הפועלים לרבעון השני של שנת 2019 המתפרסמים הבוקר (חמישי) עולה כי, הרווח הנקי הסתכם ב-871 מיליון ש"ח בהשוואה ל-920 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-5.3%.

הכנסות המימון מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו ב-2,572 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,470 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של 4.1%. סך האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-288.6 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-282.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 2.2%.