מסכמים שנה: יותר מ-700 אלף תלמידי העל יסודי יפתחו מחר את חופשת הקיץ - 0404
מסכמים שנה: יותר מ-700 אלף תלמידי העל יסודי יפתחו מחר את חופשת הקיץ

מסכמים שנה: יותר מ-700 אלף תלמידי העל יסודי יפתחו מחר את חופשת הקיץ

יותר מ- 700 אלף תלמידי העל יסודי וכ-55,000 עובדי הוראה, יחתמו מחר (חמישי), את שנת הלימודים תשע"ט, ויפתחו באופן רשמי את חופשת הקיץ. בתאריך ה-1.7.19 יצטרפו אליהם עוד כמיליון וחצי תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים. במהלך חופשת הקיץ, משרד החינוך יפעיל מגוון פעילויות חווייתיות לילדים ובני הנוער ובהן: "בתי הספר של החופש הגדול", "ערי הילדים והנוער", "יורדים בטוח לאילת".

שנת הלימודים הנוכחית התאפיינה בהובלה של רפורמות לאומיות ותכניות חינוכיות רבות, בהן: חיזוק החינוך הבלתי פורמלי, תנועות הנוער, צמצום מספר התלמידים בכיתה, סייעת שנייה, מצוינות בפריפריה, צהרונים, קייטנות בחגים, חוג לכל ילד, תכנית הצפון ופתיחת סניפים חדשים לתנועות הנוער.

הזנקת המתמטיקה – שיא כל הזמנים 19,200 תלמידים ניגשים ל-5 יחידות לימוד לבגרות:

שנת הלימודים הנוכחית המשיכה בסימן של חיזוק לימודי המתמטיקה, וכללה שורה גדולה של השקעות תקציביות ופעולות להגדלת מספר התלמידים הניגשים ל-5 יחידות. השנה נשבר שיא כל הזמנים, כאשר מספר הניגשים ל-5 יחידות לימוד הגיע ל-19,200 נבחנים. לקראת שנת הלימודים הבאה המשרד ישים את הדגש גם על 3 ו-4 יחידות לימוד ויעמיק את הפעולות בחטיבות הביניים.

התכנית כללה:

פתיחה מגמות חדשות ל-5 יח"ל מתמטיקה, בבתי ספר שבהם לא לימדו קודם מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל.

הקצאת כ-3,000 שעות לימוד לטובת תגבור ולמידה בקבוצות קטנות.

חונכות וירטואלית: 5,250 תלמידים נעזרו בחונכות ווירטואלית.

שיעורים פרטיים, חינם ברשת: הרישום מעיד על 943 תלמידים ב-3 יחידות, 1298 תלמידים ב-4 יחידות, ו-2,304 תלמידים ב-5 יחידות.

הרצאות של מהנדסים: מאות סדנאות והרצאות של מהנדסים מהתעשייה והיי-טק הגיעו לבתי הספר במטרה לעודד את התלמידים ללימודים מוגברים במתמטיקה.

תיכון וירטואלי: 350 תלמידים, משתתפי התיכון הוירטואלי, ייבחנו ברמת 5 יח"ל.

הזנקת האנגלית – כ-65% מהתלמידים ניגשים ל-4 ו-5 יחידות לימוד:

גם בשנת הלימודים הנוכחית, המשיך המשרד עם התכנית הלאומית לקידום האנגלית, כשבין יעדיה: שיעור של 70% מהתלמידים ייבחנו ביחידות המוגברות עד לשנת 2021, במטרה להשביח את תעודת הבגרות והגדלת הסיכוי להיכנס בשערי האקדמיה. השנה נרשם הישג של 65% מקרב הבוגרים שסיימו לימודיהם ברמה של 4 ו- 5 יחידות לימוד.

כדי להגיע ליעד גובשה תכנית חומש, בדגש על העקרונות הבאים:

הגדלת אוצר המילים של התלמידים.

תוספת שעות לימוד (תכנית סולמות, תכנית דיבייט, בואו נדבר, KEEP TALKING).

חונכות וירטואלית (1,500 תלמידים בשנה).

הרחבת מאגר ספרי האנגלית בספריות, כבסיס לשיחה בכיתה.

בנוסף, במסגרת התכנית למדו תלמידי כיתות ז' שעה דבורה, תלמידי כיתות ט' השתתפו בתחרויות ארציות של מועדון הדיבייט, נפתחו ספריות כיתתיות באנגלית לכיתות ה-ו כבסיס לשיפור הקריאה והדיבור. לצד אלה, קיבלו תלמידי כיתות י' קורס של 30 שעות לשיפור האנגלית המדוברת. הוקצה תקציב לתכנית סולמות כדי להגדיל את שיעור הנבחנים ברמה מוגברת של 4 ו-5 יחידות לימוד בבגרות.

השלמת מודל התקצוב הדיפרנציאלי

השנה, השלים המשרד את מודל התקצוב הדיפרנציאלי. המשמעות שבתי הספר קיבלו תוספת של עוד כחצי מיליארד ₪ לשעות הטיפוח. הודות לתוספת זו תלמיד מעשירון טיפוח נמוך קיבל תוספת של 6 שעות. לעומת זאת, תלמיד מעשירון גבוה יקבל תוספת של שעה 1. ההקצאה הדיפרנציאלית נועדה לתת משאבים גבוהים יותר לתלמידים מעשירונים נמוכים לשם צמצום הפערים. המשרד מלווה את בתי הספר שקיבלו תוספות של עשרות שעות בתכנית עבודה ובליווי של בתכנית יועצים, חלקם חיצוני.

בית ספר של החגים – כחצי מיליון תלמידים בקייטנות הציבוריות של פסח וחנוכה:

כחצי מיליון ילדים בגילאי גן ועד כיתה ג' נהנו ממסגרת לימודים עשירה גם בחגים בחנוכה ובפסח. תכנית "בתי הספר של החגים" מאפשרת להרחיב את הסל החינוכי שמעניק המשרד, בשעות בלתי פורמליות, ומעניקה מסגרות חינוך שכוללות חוגים, מופעי תרבות, אבטחה, מדריכים וכל ציוד הכרחי אחר.

חוק החינוך המיוחד וההכלה – יישום החוק במערכת החינוך:

במהלך השנה החל המשרד להוביל בנייה רחבת היקף של מאות כיתות חדשות בחינוך המיוחד ומרחבי הכלה בחינוך הרגיל כחלק מהשינויים שנעשים בחינוך המיוחד. במקביל, הפקיד המשרד בידי המנהלים תקציב גמיש ואוטונומי בשווי מאות מיליוני שקלים לדיוק המענים הניתנים על ידי בית הספר לצרכיו הייחודיים של המוסד והתלמידים הלומדים בו. בנוסף, פעל המשרד לעדכונם של תקנות הסעה והעמיד לטובת עובדי ופרחי ההוראה מערך פיתוח והכשרה מקצועי הכולל מאות מסלולי הכשרה חדשים.

בין המהלכים שננקטו כבר השנה:

תוקצבו לבנייה כבר השנה: 286 כיתות בחינוך המיוחד, 135 מרחבי הכלה בחינוך המשולב.

תוקצבו שעות הכלה בסכום של 135 מלש"ח.

יעד: בתוך 4 שנים – למעלה מ- 2,000 כיתות ומרחבי הכלה נוספים.

הוקצו כבר מהשנה: 242 מיליון שקל לשימוש המנהלים כתקציב גמיש ואוטונומי.

מינוי של למעלה מ- 2,000 רכזי השתלבות בבתי הספר.

נפתחו מסלולים חדשים רבים להכשרה ופיתוח מקצועי בתחום, חלקם מקוונים. הושקעו 8 מלש"ח תוספתיים לטובת פיתוח מקצועי להכלה והשתלבות.

הותאם המתווה של הכשרת סטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות לצורכי השילוב וההתאמה.

התקיים תהליך היוועצות ושיתוף ציבור רחב היקף עם כ-200,000 משתתפים.

פותחו מודלים להכלה ושילוב תלמידים.

הוקם מרחב אינטרנטי ייעודי בפורטל עו"ה.

אוטונומיה למנהלים – הרחבת האוטונומיה הניהולית של מנהלי בתי הספר:

דגש מיוחד ניתן על הרחבה וביסוס האוטונומיה של מנהלי בתי הספר. המשרד פועל להעצים ולהעניק להם את הכלים שיאפשרו להם לנהל את המערכת באופן מושכל ולהוביל אותה להישגים גבוהים. בין הפעולות שננקטו:

הרחבת הניהול העצמי גם בחטיבות הביניים – הופעל פיילוט של 150 חטיבות ביניים שלרשותן הועמד כ-100,000 ש"ח להשקעה בצרכי בית הספר בהתאם לשיקול דעת המנהל.

סל שקלי גמיש של 105 מיליון ש"ח הוקצה למנהלי בתי הספר לשם מתן מענים לבית הספר על פי החלטת המנהל. הסל נועד לשמש, בין היתר, לתגבור לימודי, מענים רגשיים לתלמידים ושילוב סדנאות להורים.

לצד אלה קודמו  שורה של פעולות להפחתת העומס על המנהלים, העיקריות שבהן:

יצירת מסלול ירוק במתן רישיונות למוסדות חינוך ותיקים – בתי ספר שהוגדרו ירוקים נדרשים לחדש את הרישיון שלהם אחת ל-5 שנים, כדי לקצר את הבירוקרטיה, להפחית את העומס על המנהל, ולפנות את זמנו היקר לתכנון תהליכים ארוכי טווח.

הקדמת הקצאת שעות התקן והסלים לחודש מאי – הקדמת הסלים נועדה לאפשר למנהל לנהל את כח האדם באופן נכון וראוי יותר לקראת שנת הלימודים, בדגש על תשלום שכר המורים במועדו

פתיחת מאגר לסיוע בהשמת ממלאי מקום מורים וגננות – המאגר נועד לסייע למנהל ולגננות לבחור בעת הצורך ממלאי מקום לאחר שאלה נבדקו על ידי המשרד בהיבט של כשירות והיעדר רישום פלילי.

תיק תכניות לימודים מקוון לעובדי הוראה – התיק כולל את כל תחומי הדעת מגן – י"ב, ומנגיש למורים מגוון של חומרי למידה וסרטוני הדרכה שיכולים לשמש להם כלים לתכנון שיעור.

שיפורים וחידושים בניהול הבגרויות – הקדמת לוח בחינות הבגרות ופרסום מוקדם של ציוני הבגרות.

חוג לכל ילד – כ-90,000 תלמידים משתתפים:

כ-90,000 תלמידים השתתפו השנה בחוגים מסובסדים מתוכם בהערכה למעלה מ-5,000 ישראלים יוצאי אתיופיה, 33,000 תושבי הצפון, 6,000 חרדים, 35,000 מהחברה הערבית וכ-1,000 תושבי העוטף. התכנית כוללת מערך שלם של השקעות תקציביות ופעולות שנועדו לצמצום פערים והרחבת ההזדמנויות של כל תלמידה ותלמיד להשתלב בעתיד במוסדות להשכלה גבוהה מבלי קשר לגובה ההכנסות של הוריהם ומקום מגוריהם.

המשך צמצום מספר התלמידים בכיתה – צמצום הכיתות הגיע לכיתה ד'

השנה, הרפורמה נכנסת לפעימתה הרביעית כשבשנה הבאה היא תורחב לכיתות ה'. המשמעות שהמספר המקסימאלי של תלמידים בכיתה לא יעלה על 34 בעשירון גבוה ולא תעלה על 32 בעשירונים נמוכים. בנוסף, במסגרת המהלך נפתחו כ-1,500 כיתות חדשות  (תוספת של כ-270 כיתות חדשות בשנה האחרונה).

סייעת שנייה וגננת מובילה – תוספת של כ-6,000 סייעות 'שניות' וכ-1,000 גננות מובילות:

תוספת של סייעת שנייה לגני הילדים בגילאי 3-4 מאפשרת מתן יחס חם ואישי יותר לילדים וסביבה חינוכית עשירה יותר. השנה שולבו כ-6,000 סייעות שניות וכ-1,000 גננות מובילות.

 

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: 0404web@gmail.com