אזהרה לציבור: זיהום בחוף הילטון דרום בתל אביב - 0404
+
אזהרה לציבור: זיהום בחוף הילטון דרום בתל אביב 0404

אזהרה לציבור: זיהום בחוף הילטון דרום בתל אביב

לאור המלצת משרד הבריאות על זיהום בחוף הילטון דרום בתל אביב, במשרד הפנים מודיעים כי יש להימנע מגלישה והגעה לאזור.