תודה ללוחמינו היקרים השומרים על עם ישראל בירושלים בירתנו הנצחית - 0404
+
תודה ללוחמינו היקרים השומרים על עם ישראל בירושלים בירתנו הנצחית שלמה מור

תודה ללוחמינו היקרים השומרים על עם ישראל בירושלים בירתנו הנצחית

בחום הכבד ולמען כולנו. תודה לכם לוחמינו היקרים, השומרים על עם ישראל בשער שכם בירושלים. (צילומים: שלמה מור, 0404),