פרשת השבוע קורח - 0404
+
פרשת השבוע קורח 0404

פרשת השבוע קורח

בפרשת קורח נאמר "רב לכם…ובתוכם ה'" ושואלים הרי בד"כ כשחולקים על צדיקים אמיתיים בודים את זה מליבם ולבסוף מתברר שהמציאות אחרת, הייתכן?

אלא, מסביר הרבי מקוצק, שהרי מחלוקת של קורח הם דיברו על הגאווה נגד האדם הכי עניו בעולם שאפילו התורה העידה עליו "העניו מאוד מכל האדם" והרי הם לא מצאו משהו אחר לטעון על משה רבינו, שהוא בעל גאווה והרי נאמר עליהם "ומדוע תתנשאו".

הקוצקי רבי אומר שעצם טענת הגאווה שלהם באה ממקום של גאווה, כלומר, מחד במה שהם נגועים בו ומנגד, נגד משה שהתורה העידה עליו העניו מכל אדם. לכן ראינו את התנשאות קורח ועדתו והיא ההוכחה שדיברו מנגיעות אישיות. שנזכה להסתכל על מעלת חברנו מקומו ומיקומו ולא על חסרונו ומחסורו, מתוך פירגון הדדי וחסד ללא גבול.

אלי גבאי, חבר מועצת העיר קרית ים