תנועת הרכבות בקו לירושלים תשוב לפעילות חלקית בשל העיצומים. ההנהלה: "במקרה של תקלה נוספת, יופסק השירות בקו" - 0404
+
תנועת הרכבות בקו לירושלים תשוב לפעילות חלקית בשל העיצומים. ההנהלה: "במקרה של תקלה נוספת, יופסק השירות בקו" שלמה מור, 0404

תנועת הרכבות בקו לירושלים תשוב לפעילות חלקית בשל העיצומים. ההנהלה: "במקרה של תקלה נוספת, יופסק השירות בקו"

תקלת החשמל בקו הרכבת המהיר לירושלים תוקנה, ותנועת הרכבות מחודשת ברגעים אלה, בתדירות של רכבת אחת בשעה לכל כיוון במקום שתי רכבות בשעה. 

מבדיקה ראשונית שערכו צוותי רכבת ישראל עולה כי בשל תקלה, שמתוחקרת כעת, פגע הבוקר קטר רכבת ללא נוסעים, בעת פתיחת ציר המקדימה לתחילת השירות, באחד ממרכיבי החישמול על המסילה. בשל התקלה נסגר הקו הנמצא בהרצה, עד שתוקנו מרכיבי החישמול במסילה ולרשות הנוסעים הועמדו היסעים בין נתב"ג לירושלים.

הפעלת הקו בתדירות של שתי רכבות בשעה דורשת שלושה קטרים – שניים להפעלה ואחד לכוננות על פי הנחיות הבטיחות. כרגע פועלים בקו שני קטרים במקום שלושה, כולל זה שהיה מעורב בתקלה הבוקר. על פי הנהלת הרכבת, במידה ותהיה תקלה נוספת, יופסק השירות בקו עד לקבלת קטרי הגיבוי, ובדיקתם בידי חטיבת הנייד.

ברכבת מזכירים כי למרות התקלה הבוקר, מספר התקלות בקו יורד בהדרגה, ומספר הנוסעים בקו עולה באופן יציב.

עוד נמסר מהרכבת כי "בשל סירוב ועד העובדים בראשות אדרעי לאפשר קליטתם והפעלתם של שבעה קטרים אשר הגיעו ארצה, ונמצאים בשלבי קליטה או טיפולים שונים, לא ניתן בשלב זה להפעיל את הקו בתדירות מלאה, עד לשחרור הקטרים, ולאחר תהליך בדיקה של חטיבת הנייד.

הנהלת הרכבת העבירה לאחרונה מספר פניות בנושא לועד ולהסתדרות, כולל שתי פניות דחופות הבוקר עם היוודע דבר התקלה. בשעות הצהריים נענתה לבסוף ההנהלה כי ישוחרר קטר בודד, אשר הכנתו לשירות תסתיים בימים הקרובים". בנוסף, מדגישים בהנהלת הרכבת כי "במקרה של תקלה נוספת, תיאלץ הנהלת הרכבת לעצור לגמרי את התנועה, עד להודעה חדשה".

לישראל הגיעו 11 קטרים חשמליים עד כה:

שניים פועלים בשירות בקו המהיר לירושלים.
שני קטרים בטיפול תחזוקה (כולל זה מהתקלה הבוקר).
שני קטרים מעוכבי מבחן קבלה בשל העיצומים.
וחמישה קטרים מעוכבי טיפול חריטה כחלק מתהליך הקליטה. בשל העיצומים.