משרד התקשורת יטיל על "פלאפון" עיצום כספי בסך של 691,570 ש''ח - 0404
+
משרד התקשורת יטיל על "פלאפון" עיצום כספי בסך של 691,570 ש"ח מרים אלסטר, פלאש 90

משרד התקשורת יטיל על "פלאפון" עיצום כספי בסך של 691,570 ש"ח

מינהל הפיקוח והאכיפה במשרד התקשורת ביצע עשר עסקאות פרונטאליות (כ"לקוח סמוי") במרכזי שירות ומכירה או בנקודות מכירה של החברה, שבמהלכן הצטרפו לתכנית תעריפים, הכוללת גלישה באינטרנט, אותה הציגו כמיועדת לקטין 9-10.

בתשע עסקאות מתוך עשר העסקאות שבוצעו (90%) לא יידע הנציג את המפקח במהלך העסקה בדבר אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים באינטרנט ואפשרויות ההגנה מפניהם, לרבות בדבר אמצעים טכנולוגיים המיועדים לסינון אתרים או תכנים כאמור. המידע האמור לא נמסר למפקח למרות שתכניות התעריפים בכל העסקאות כללו שירות גלישה באינטרנט והמפקח הדגיש שהעסקה מיועדת לקטין בגיל 9-10.

בעסקה אחת הנציגה לא הייתה בקיאה בהבדלים שבין חסימת שירותים ב"טופס גישה לשירותים" הכלול בהסכם ההתקשרות לבין חסימת אתרים ותכנים פוגעניים. בעסקה אחת מתוך עשר העסקאות שבוצעו, הנציג לא הציע, גם לבקשת המפקח, תכנת סינון אתרים ותכנים פוגעניים מכיוון  שלא ידע ולא שמע לדבריו דבר על קיומה של תכנת סינון כזו (לא בחינם ולא בתשלום).

בעסקה אחרת שבה יידעה נציגת החברה בדבר אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט, היא הפנתה את המפקח לשירות הלקוחות להצטרפות לתוכנה הנקראת "בקרת הורים".

רק בשלוש עסקאות ביצעו הנציגים פעולה אקטיבית של התקנת תכנת סינון לאתרים ותכנים פוגעניים בחינם, וזאת לאחר בקשה מפורשת של המפקח. בשבע העסקאות הנוספות הפנו הנציגים את המפקחים למוקד שירות הלקוחות של החברה על מנת לקבל פרטים ולהתקין את התוכנה האמורה.

מנכ"ל משרד התקשורת נתי כהן, מסר: "במטרה למנוע פגיעה בקטינים, ימשיך משרד התקשורת לפעול בכל דרך כדי להגביר את המודעות בקרב הציבור לגבי הסכנות הקיימות באינטרנט ולגבי זכותם של הלקוחות לדרוש מן החברות ולקבל ללא תשלום תוכנת סינון נגד אתרים פוגעניים".

בשל תיקון חוק התקשורת, שנכנס לאחרונה בתוקף, סכומי העיצומים הוכפלו והם עתה מרתיעים יותר.