52 אחוזי הצבעה עד לשעה 18:00 - 2 אחוזים פחות מהבחירות הקודמות - 0404
+
52 אחוזי הצבעה עד לשעה 18:00 – 2 אחוזים פחות מהבחירות הקודמות נועם ריבקין, פלאש 90

52 אחוזי הצבעה עד לשעה 18:00 – 2 אחוזים פחות מהבחירות הקודמות

יום הבוחר: נכון לשעה 14:00, אחוזי ההצבעה בבחירות השנה בקלפיות עמדו על כ-35.8 אחוזים. בבחירות הקודמות, שנערכו בשנת 2015, עמדו אחוזי ההצבעה בשעה זו על כ-36.6 אחוזים.

נכון לשעה 16:00, אחוזי ההצבעה עמדו על כ-42.8 אחוזים שהם ירידה של 2.6% לעומת כ-45.4 אחוזים בבחירות 2015.

נכון לשעה 18:00, אחוזי ההצבעה עומדים על כ-52 אחוזים לעומת הבחירות הקודמות אז עמדו אחוזי ההצבעה על כ-54.6 אחוזים באותה השעה.