״פער בהכשרת מפקדי הצוותים״: מסקנות התנהלות היחידות המובחרות הוגשו לרמטכ״ל כוכבי - 0404
+
״פער בהכשרת מפקדי הצוותים״: מסקנות התנהלות היחידות המובחרות הוגשו לרמטכ״ל כוכבי דובר צה"ל

״פער בהכשרת מפקדי הצוותים״: מסקנות התנהלות היחידות המובחרות הוגשו לרמטכ״ל כוכבי

אתמול (ראשון) הוצגו לראש המטה הכללי, רב-אלוף אביב כוכבי, ממצאי הוועדה לבחינת ההתנהלות הנורמטיבית בשגרה ביחידות המובחרות והמיוחדות בראשות אלוף איתי וירוב. הוועדה מונתה באוגוסט 2018 על רקע מספר אירועים חריגים אשר אירעו בחלק מיחידות חטיבת הקומנדו.

הבחינה כללה מפגש עם מפקדי היחידות בעבר ובהווה, קריאה ולמידה של חומר תיאורטי מצבאות שונים בעולם וכן חומר תורתי צה״לי, ביקור ביחידות וביצוע סדנאות יחידתיות בהשתתפות לוחמים, קצינים ומפקדים בסדיר ובמילואים.

הוועדה מצאה פערים בנורמות השגרה ביחידות הבאים לידי ביטוי בחלק מסדרות האימונים וההכשרה ובהם גם פער שנובע מהכשרת מפקדי הצוותים ביחידות אלו.

הוועדה המליצה על שורת המלצות בתחומים אלו, שישולבו במסגרת תהליך הקמת ביה"ס לקומנדו (אשר יחנך במחזור גיוס אוגוסט 19) במרכזם התאמת אימוני הבסיס של הלוחמים תוך תיקופם לאור הצרכים המבצעיים ויעוד היחידות. כמו כן הצביעה הוועדה על הצורך לבצע שינוי בתהליך ההכשרה היעודי של מפקדי הצוותים תוך פתיחת קורס הכשרה יעודי בנוסף להכשרת הקצונה.

מדובר צה״ל נמסר כי, ״במסגרת הליך הפקת הלקחים שבוצע במקביל ביחידות, חוזקו תהליכי החניכה והבקרה וניתן דגש גדול על יסודות הבטיחות באשר הם. הרמטכ"ל אימץ את מסקנות הצוות והנחה על מימושם המידי, כמו כן הנחה להקים צוות לבחינת נורמות, נהלי שגרה ותרבות ארגונית בכלל יחידות צה"ל, והנחה לקיים בזמן הקרוב סדרת ביקורות בנושא״.