מתכונת שבת: חודשו העיצומים בוועד שירותי הכבאות - 0404
+
מתכונת שבת: חודשו העיצומים בוועד שירותי הכבאות דוברות איחוד הצלה

מתכונת שבת: חודשו העיצומים בוועד שירותי הכבאות

ועד העובדים בשירותי הכיבוי וההצלה הודיע שוב על חידוש העיצומים במערך הכבאות.

הוועד הודיע כי הכבאים יעבדו במתכונת שבת, לא יקיימו הדרכות ותרגילים, לא ינפיקו אישורים ולא יאבטחו אירועים. 

מוועד הכבאים נמסר: 

"דדי שימחי שוב הפר את הסכמי העבודה והחליט לפגוע בלוחמי האש למרות התחייבויות מפורשות שלו במסגרת הסכם הבנות שנחתם עם ארגון הכבאים בחודש דצמבר האחרון להיכנס למשא ומתן ולהפסיק את הפגיעה בתנאי ההעסקה של הכבאים. שימחי ממשיך במלחמתו בכבאים ובהון האנושי של כל המערך, מתוך תפיסת עולם מעוותת שתכליתה להפוך את מערך הכבאות לשלטון עריצות שמנוהל ע״י מערכת מקורבים בזבזנית ומעוותת

שימחי מסרב להפנים ולקבל את החלטות בתי הדין לעבודה אשר קבעו שוב ושוב בשנה האחרונה שארגון הכבאים פועל על פי דין בכל פעולותיו ולמען הכבאים והאזרחים. נסיונותיו להכפיש את עובדי המערך ולהוציא את דיבתם הם הרסניים. לא יעלה על הדעת שמפקד יעמוד מאחורי גל הכפשות, שקר, רפש ודיבה כלפי פקודיו. לאור זאת, ועד לקיום החלטות בתי הדין לעבודה כלשונם על ידי שימחי. הכבאים ינקטו בעיצומים, ויעברו לעבוד במתכונת שבת. העיצומים כוללים ביטול הדרכות, אימונים, תרגילים ואבטחת אירועים; ביטול ימי קהילה; הפסקת הנפקת אישורים במדור בטיחות אש; למען הסר ספק – הכבאים ייצאו לכל קריאה להצלת חיים או רכוש".