סוריה: מחסן תחמושת איראני הושמד בתקיפה אווירית המיוחסת לישראל - 0404
+
סוריה: מחסן תחמושת איראני הושמד בתקיפה אווירית המיוחסת לישראל תקשורת ערבית

סוריה: מחסן תחמושת איראני הושמד בתקיפה אווירית המיוחסת לישראל

לפחות שני גלי תקיפות אוויריות בוצעו באזור שדה התעופה בעיר חאלב שבסוריה, כך על פי הדיווחים בתקשורת המקומית.

כתוצאה מהתקיפה, מחסן תחמושת איראני הושמד והחשמל בכל העיר חאלב נפל.

הדיווחים מייחסים את התקיפה האווירית לישראל.