אזעקות צבע אדום בנתיב העשרה ויד מרדכי - יירוטים בשמי האזור - 0404
+
אזעקות צבע אדום בנתיב העשרה ויד מרדכי – יירוטים בשמי האזור חדשות 0404

אזעקות צבע אדום בנתיב העשרה ויד מרדכי – יירוטים בשמי האזור