דקה מפרשת השבוע: התורה מלמדת שדבקות והצמדות לחוקי השולחן ערוך משלימים אחד את השני - 0404
+

דקה מפרשת השבוע: התורה מלמדת שדבקות והצמדות לחוקי השולחן ערוך משלימים אחד את השני