דקה מפרשת השבוע: "הכפתורים הקטנים נהיו השעבוד הכי גדול ממנו השבת משחררת אותנו" - 0404
+

דקה מפרשת השבוע: "הכפתורים הקטנים נהיו השעבוד הכי גדול ממנו השבת משחררת אותנו"