ארבעים יום ללא המנהיג - דקה מפרשת השבוע עם עדן הראל - 0404
+

ארבעים יום ללא המנהיג – דקה מפרשת השבוע עם עדן הראל