אחרי פרשת אדרי: ארדן מקים ועדה לבחינת שינויים בפוליגרף התעסוקתי לשוטרים - 0404
+
אחרי פרשת אדרי: ארדן מקים ועדה לבחינת שינויים בפוליגרף התעסוקתי לשוטרים דוברות המשטרה

אחרי פרשת אדרי: ארדן מקים ועדה לבחינת שינויים בפוליגרף התעסוקתי לשוטרים

עקב הסערה סביב ניסיון מינויו של אדרי למפכ"ל המשטרה, השר לבטחון פנים, גלעד ארדן, החליט למנות ועדה מקצועית, שתבחן צעדים לשיפור מתכונת בדיקות הפוליגרף התעסוקתי לשוטרים.

כיוון שבדיקות הפוליגרף במשטרה הן פולשניות וחודרניות במיוחד באופן שאינו קיים בשום ארגון ולשום תפקיד אחר בממשלה או במערכת המשפט, ולאור החשש כי ייעשה בהן שימוש הפוגע יתר על המידה ושלא לצורך בפרטיותם וזכויותיהם של הנבדקים, ואף שימוש העלול לשבש באופן בלתי הוגן ובלתי מוצדק את היכולת למנות קצינים לתפקידים בכירים, החליט השר על הקמת הועדה כדי לוודא שבדיקות הפוליגרף ישמשו אך ורק למטרה המקורית לה הם נועדו – שיפור התפקוד, האיכות והסטנדרטים של הקצונה במשטרת ישראל וחיזוק אמון הציבור בה.

כיו"ר הועדה יכהן היועץ המשפטי של המשרד לביטחון הפנים עו"ד יואל הדר, והיא תציג את מסקנותיה לשר לבטחון הפנים בעוד כ-60 יום. הועדה בוחנת את הנושאים שכיום ניתן לבדוק והשאלות שניתן לשאול במסגרת בדיקת הפוליגרף התעסוקתי, ואת התקופה בעבר שלגביה תתבצע הבדיקה (כלומר: האם ניתן יהיה לבצע בדיקה למשל אודות אירועים בעלי חומרה נמוכה בעברו של הקצין שחלף פרק זמן משמעותי של שנים רבות מאז התרחשותם).

הועדה גם בודקת מהם המקרים שבהם יש מקום לפטור מחובת פוליגרף, האם יש מקום להחיל את הבדיקה על המפכ"ל ומי הגורם שיבצע בדיקות אלה (גורם משטרתי/חיצוני), וכן האם יש להקים יחידה חיצונית לביצוע הבדיקות המנותקת מהיחידה לבטחון מידע במשטרת ישראל ולמי היא תהיה כפופה ומי הגורמים שייחשפו למידע.

עוד בוחנת הועדה את האפשרות לקביעת נסיבות בהן אי שיתוף פעולה של נבדק עם הליך הבדיקה, בכל שלב שהוא, לא יגרור בהכרח החלטה על פיטוריו בגין אי התאמתו להמשך השירות במשטרה, וכן תבחן מה המשקל שיש לייחס לתוצאות בדיקת הפוליגרף במסגרת ההחלטה על התאמה לתפקיד ועוד.

השר ארדן: "אמשיך להוביל תהליכים לניקוי המשטרה ולחיזוק אמון הציבור בה, איכות המפקדים וטוהר המידות במשטרה חשובים מאוד אך יחד עם זאת חשוב גם שהמפקדים יוכלו לבצעם מבלי שהדבר יפגע שלא לצורך בפרטיותם ועתידם במשטרת ישראל ללא הצדקה".