ממשיכים לשמור על גובה - דובר מג״ב באולפן: הצטרפו ל״האולפן הפתוח״ עם בועז גולן - 0404
+

ממשיכים לשמור על גובה – דובר מג״ב באולפן: הצטרפו ל״האולפן הפתוח״ עם בועז גולן