העסיקו והלינו שוהה בלתי חוקי: חנות ברהט נסגרה בצו מנהלי למשך שבוע - 0404
+
העסיקו והלינו שוהה בלתי חוקי: חנות ברהט נסגרה בצו מנהלי למשך שבוע דוברות המשטרה

העסיקו והלינו שוהה בלתי חוקי: חנות ברהט נסגרה בצו מנהלי למשך שבוע

בית העסק "נרגילה מכאן לאן" ברהט הוגבל מנהלתית ונסגר לתקופה של 7 ימים בצו מנהלי שהוצא ע״י ממלא מקום מפקד המחוז הדרומי במסגרת סמכותו בחוק הכניסה לישראל סעיף 12ב4(א)

ממלא מקום מפקד המחוז הדרומי במשטרה הורה בצו מנהלי על הגבלת הפעילות במקום לפרק הזמן הנקוב, זאת לאחר שבפעילות של שוטרי משטרת ישראל אותר בו שוהה בלתי חוקי שעבד במקום במשך תקופה ללא היתר שהייה או עבודה בתחומי הארץ.

בפעילות משטרתית שנערכה בתאריך 4.2 אותר במקום שוהה בלתי חוקי ולאחר בירור וחקירה נמצא כי זה עובד במקום ואף לן בו.

הצו הוצא לתקופה של 7 ימים ועד לתאריך 11.2, למרות שהמחוקק הקנה לממלא מקום מפקד המחוז סמכות להוציא את הצו לתקופה של 30 ימים, זאת לאחר שממלא מפקד המחוז איזן בין השיקולים שעמדו בבסיס החלטתו, חופש העיסוק מחד וחובתו לשמירה על שלום הציבור מאידך.

הצו נמסר לאחר שמכלול הראיות לימד על כך שלא נעשים מהלכים כלשהם מצד הבעלים או המנהלים במקום על מנת להבטיח שבמקום יועסקו או יולנו אך ורק בעלי היתר שהייה ועבודה בתחומי מדינת ישראל.

במשטרה מדגישים כי "עם כניסתו של התיקון לחוק הכניסה לישראל, המאפשר למשטרת ישראל להוציא צו סגירה מנהלי ובכך לאסור את השימוש במקום בו בוצעה העבירה או ההלנה, יישאו באחריות מעסיקים ומלינים של השוהים הבלתי חוקיים שייתפסו ברשותם.

לנגד עינינו עומדת מעורבותם של שוהים בלתי חוקיים במעורבות פלילית המשפיעה על מרקם החיים התקין של האזרח שומר החוק. אנו נמשיך כל העת בפעילות למניעת סכנה לציבור התושבים". (צילום: ארכיון).