היועמ''ש: הכסף שקיבל נתניהו מבן דודו למימון הוצאותיו המשפטיות - לא עבירה פלילית - 0404
+
היועמ"ש: הכסף שקיבל נתניהו מבן דודו למימון הוצאותיו המשפטיות – לא עבירה פלילית יונתן סנדל, פלאש 90

היועמ"ש: הכסף שקיבל נתניהו מבן דודו למימון הוצאותיו המשפטיות – לא עבירה פלילית

היועץ המשפטי לממשלה השיב הערב (שני), לפנייתו של מבקר המדינה, שבה ביקש המבקר את התייחסותו של היועץ לבקשה החוזרת של נתניהו לממן את הגנתו המשפטית באמצעות שניים ממקורביו, לאחר שוועדת ההיתרים הפועלת מתוקף כללי אשר דחתה כזכור את בקשתו הראשונה של ראש הממשלה.

כפי שהובהר במכתבו של היועץ המשפטי לממשלה למבקר המדינה מיום 27.6.18, הוועדה למתן היתרים היא הפורום המתאים והמוסמך לדון בבקשת ראש הממשלה, נוכח אופייה של מערכת היחסים האישית/משפחתית בין ראש הממשלה לבין השניים, כפי שנלמדה מהבירור העובדתי שנערך.

במכתב שנשלח הערב הובהר כי הממצא העובדתי החדש שעלה במכתבו של ב"כ של ראש הממשלה, עו"ד תל-צור, למבקר המדינה, לפיו מר מיליקובסקי, בן דודו של ראש הממשלה, כבר מימן את הוצאות הגנת ראש הממשלה ורעייתו בסכום של כ-300,000$, איננו משנה מסקנה זו.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי שככל שוועדת ההיתרים תיאות לבחון מחדש את בקשת ראש הממשלה למימון הוצאות ההגנה על-ידי מיליקובסקי ופרטרידג', יהיה על ראש הממשלה לבקש את הוועדה לאשר בדיעבד את העברת הסכום, תוך שיהיה עליו להציג בפני הוועדה אסמכתאות. אם הוועדה תדחה את הבקשה לדון מחדש בפניית ראש הממשלה, או תסרב לאשר בדיעבד את תשלום הכספים, יידרש ראש הממשלה להשיב למר מיליקובסקי את הסכומים ששולמו על-ידו.