מבקר המדינה הטיל קנס על זנדברג ובוסקילה ממרצ: "ליקויים בקיום הוראות החוק והנחיות המבקר" - 0404
+
מבקר המדינה הטיל קנס על זנדברג ובוסקילה ממרצ: "ליקויים בקיום הוראות החוק והנחיות המבקר" יח''צ

מבקר המדינה הטיל קנס על זנדברג ובוסקילה ממרצ: "ליקויים בקיום הוראות החוק והנחיות המבקר"

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום (רביעי), "דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת מרצ שהתקיימו במרץ 2018". על פי הדוח, שסקר את התרומות וההוצאות של חברי מפלגת מרצ לבחירות המקדימות למפלגה, נמצא כי תמר זנדברג ואבי בוסקילה לא עמדו בהוראות המבקר ועל שניהם הוטלו קנסות.

ביום 22.3.18 התקיימו בחירות מקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה. מספר בעלי זכות הבחירה בבחירות המקדימות היה 31,680.

סכום התרומות המרבי שהיה כל מועמד רשאי לקבל וסכום ההוצאות המרבי שהיה רשאי להוציא בבחירות המקדימות הראשונות הוא 330,162 ש"ח.

תשעה מועמדים הגישו למוסדות המפלגה הודעה רשמית על מועמדותם לתפקיד יו"ר המפלגה : אבי בוסקילה, אילן גילאון, זהבה גלאון, אבי דבוש, תמר זנדברג, דוד נוה, אופיר פז דה פורטוגייז, אימרי קלמן ודוד קשני.

בטרם מועד הבחירות הודיעו חמישה מועמדים: אילן גילאון, זהבה גלאון, אבי דבוש, דוד נוה ואימרי קלמן על פרישתם מההתמודדות.

לגבי שניים מהמועמדים נמצאו ליקויים באשר לקיום הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה, והוטל עליהם קנס.

אבי בוסקילהאי כיסוי גרעון במועד הקבוע לכך בחוק.

הגירעון של המועמד הסתכם על פי דיווחיו בסך 181,333 ש"ח, לאחר תקופת הבחירות המועמד גייס תרומות בסך 98,281 ש"ח שנועדו לכיסוי הגירעון, אולם לא הצליח לכסות את הגירעון במלואו ולפרוע את חובותיו לספקים במלואם בתוך חמישה חודשים מתום תקופת הבחירות כנדרש בחוק.

בהתחשב בהסברי המועמד ובפעולות שנקט לצמצום הגירעון שנוצר –  הורה מבקר המדינה למועמד להעביר לאוצר המדינה 2,000 ש"ח.

תמר זנדברגחריגה מתקרת ההוצאות הקבועה בחוק.

ההוצאות של המועמדת חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי סעיף 28 ח' לחוק בסך של 11,913 ש"ח.

בהתחשב בהיקף החריגה מתקרת ההוצאות ובהסברי המועמדת הורה מבקר המדינה למועמדת להעביר לאוצר המדינה 2,000 ש"ח.

המועמדת הסתייעה במהלך הבחירות המקדימות בייעוץ מגורם חיצוני אולם לא דיווחה על כך כתרומה בשווי כסף באתר משרד מבקר המדינה במועד כנדרש בחוק. רק בעקבות פרסום הדבר בתקשורת, דיווחה המועמדת על התרומה באתר משרד מבקר המדינה וכללה את הדיווח בדוח הכספי שהוגש.

לאחר שמבקר המדינה בחן את הנסיבות והסברי המועמדת לדיווח המאוחר ומאחר שהתייחסויותיהם של המועמדת והיועץ הניחו את דעתו, המבקר לא מצא שיש בנסיבות האמורות כדי לקבוע כי המועמדת לא ניהלה את חשבונותיה לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה בעניין זה.

שאר המועמדים ניהלו את חשבונותיהם לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה.