כביש 98 נחסם לתנועה ממבוא חמה לעין חמה עקב סחף - 0404
+
כביש 98 נחסם לתנועה ממבוא חמה לעין חמה עקב סחף

כביש 98 נחסם לתנועה ממבוא חמה לעין חמה עקב סחף

כביש 98 נחסם לתנועה לשני הכיוונים ממבוא חמה לעין חמה עקב סחף על הכביש.

שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומכווינים את התנועה.

יש לפנות לדרכים חלופיות.