הכנסת תצא הערב לפגרת בחירות - 0404
+
הכנסת תצא הערב לפגרת בחירות הדס פארוש, פלאש 90

הכנסת תצא הערב לפגרת בחירות

וועדת הכנסת בראשות ח"כ מיקי זוהר אישרה הערב (שלישי) את הצעת יו"ר הכנסת לפיה מליאת הכנסת תסיים את דיוניה הערב ותצא מחר לפגרת בחירות.

עוד נקבע כי הממשלה תהיה ראשית לדרוש את כינוס מליאת הכנסת לדיון בהצעות חוק. כמו כן, כ-25 ח"כים יהיו רשאים לדרוש את כינוס המליאה לדיון בהצעות לסדר. וועדות הכנסת יוכלו להתכנס רק באישור וועדת ההסכמות. יו"ר הכנסת רשאי במקרים מיוחדים לבקשת מזכיר הממשלה לכנס את מליאת הכנסת.

40 ח"כים רשאים לפנות ליו"ר הכנסת ולבקש את אישורו לכינוסה של הכנסת. ההוראות יחולו על כל סוגי הוועדות, הדיונים והסיורים, למעט דיוני וועדת הכנסת באישור יו"ר הכנסת, הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון וועדות המשנה של וועדת חוץ וביטחון-וועדת המשנה לתקציב הביטחון, וועדת משנה לענייני מודיעין, וועדת המשנה לנושאים מיוחדים וכן וועדת השנים.