הילודה היהודית בישראל – כמעט פי 3 מהערבית - 0404
+

הילודה היהודית בישראל – כמעט פי 3 מהערבית

נתוני הלמ"ס חושפים: אוכלוסיית ישראל גדלה בשנת 2018 ב-2%. מתוכם – 74% יהודים.