אושרה סופית הצעת החוק המחייבת התקנת מצלמות בבתי חולים סיעודיים - 0404
+
אושרה סופית הצעת החוק המחייבת התקנת מצלמות בבתי חולים סיעודיים אילוסטרציה

אושרה סופית הצעת החוק המחייבת התקנת מצלמות בבתי חולים סיעודיים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 33), התשע"ט-2018, המחייבת את בתי החולים הסיעודיים להתקין מצלמות לשמירת ביטחונם של המטופלים. מדובר בהצעה ממשלתית ובהצעה פרטית של ח"כ איציק שמולי וקבוצת חברי כנסת.

מטרת ההצעה היא לחייב התקנת מצלמות בבתי חולים גריאטריים סיעודיים שמאושפזים בהם תשושי נפש וחולים סיעודיים. מוצע לקבוע כי מנהל בית חולים גריאטרי יהיה חייב להתקין מצלמות בבתי חולים סיעודיים גריאטריים. המצלמות יתעדו את כל הנעשה במרחבים המשותפים שבהם שוהים המאושפזים וכן במרחבים הפרטיים הכוללים את חדרי האשפוז, המקלחות והשירותים.

בדברי ההסבר נכתב: "התקנת המצלמות נועדה להשיג שלוש תכליות מרכזיות: 1. הרתעה שתסייע במניעת פגיעה במאושפזים; 2. איתור מקרי פגיעה באמצעות בקרה שוטפת; 3. יכולת שימוש בתיעוד פגיעה שקרתה לצורך חקירה וענישה".

ח"כ שמולי: "זה צעד היסטורי שיסייע לנו להגן על חסרי הישע ולוודא שאף אחד לא יהפוך שוב קשישים לשקי אגרוף אנושיים".