כמעט 9 מיליון תושבים בישראל - המספרים המלאים, רגע לפני 2019 - 0404
+
כמעט 9 מיליון תושבים בישראל – המספרים המלאים, רגע לפני 2019 חדשות 0404

כמעט 9 מיליון תושבים בישראל – המספרים המלאים, רגע לפני 2019

על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רגע לפני סוף שנת 2018 ותחילת שנת 2019, בישראל חיים קרוב ל-9 מיליון אזרחים, מרביתם (74.3%) יהודים.

הנתונים:

ב-31 לדצמבר 2018 נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8,972,000 תושבים.

6,668,000 הם יהודים (74.3% מכלל האוכלוסייה), 1,878,000 ערבים (20.9%) ו-426 אלף – אחרים (4.8%).

במהלך שנת 2018 גדלה אוכלוסיית ישראל ב-2.0%. 81% מהגידול נבע מריבוי טבעי ו-19% ממאזן ההגירה הבין-לאומית.

במהלך השנה נולדו כ-185 אלף תינוקות (74.4% יהודים, 22.8% ערבים ו-2.8% אחרים).

כ-28 אלף עולים חדשים הגיעו לישראל במהלך שנת 2018.

במהלך שנת 2018 נוספו לאוכלוסיית ישראל כ-174 אלף נפש, אחוז גידול של 2.0%, בדומה לאחוז הגידול השנתי בעשור האחרון. רוב הגידול (81%) של אוכלוסיית ישראל נבע מריבוי טבעי והשאר (19%) ממאזן ההגירה הבין-לאומית. במהלך השנה נוספו לאוכלוסייה כ-185 אלף תינוקות, כ-28 אלף עולים וכ-12 אלף מהגרים אחרים (אזרחים עולים ואנשים שהיגרו במסגרת חוק הכניסה). מהאוכלוסייה נגרעו כ-45 אלף נפטרים וכ-7 אלף ישראלים אשר שהו בחו"ל למעלה משנה.

המדינות העיקריות שמהן הגיעו העולים השנה היו: רוסיה (31.5%), אוקראינה (19.6%), צרפת (8.0%) וארה"ב (7.9%). רוב העולים, כ-21.1 אלף איש, הגיעו מאירופה (76.6%), כ-4.6 אלף – מאמריקה ואוקראינה (16.8%), כ-1.3 אלף – מאסיה (4.9%) וכ-0.5 אלף – מאפריקה (1.6%).

מקורות גידול לפי קבוצת אוכלוסייה, 2018

באוכלוסייה היהודית 89% מהגידול נבע מריבוי טבעי, באוכלוסייה הערבית – 94% ובאוכלוסיית האחרים 16% נבע מריבוי טבעי ועיקר הגידול היה תוצאה של הגירה.

 

מקורות גידול

סה"כ אוכלוסייה

יהודים

ערבים

אחרים

סה"כ גידול

173,600 (100%)

113,000 (100%)

39,400 (100%)

21,200 (100%)

ריבוי טבעי

141,000 (81%)

100,400 (89%)

37,100 (94%)

3,500 (16%)

מאזן הגירה בין-לאומית

32,600 (19%)

12,600 (11%)

2,300 (6%)

17,700 (84%)

 

אומדני האוכלוסייה לסוף שנת 2018 הינם ארעיים ואינם כוללים את אוכלוסיית העובדים הזרים המתגוררת בישראל. אוכלוסיית הזרים נאמדה בכ-166 אלף נפש בסוף 2017. כמו כן, אומדן האוכלוסייה אינו כולל אנשים שנכנסו ארצה ללא אשרת שהייה ושלא דרך מעברי גבול מוכרים.