לוחמים שנפצעו במהלך הפגנות פעילי שמאל מדברים - הצטרפו ל״האולפן הפתוח״ עם בועז גולן - 0404
+

לוחמים שנפצעו במהלך הפגנות פעילי שמאל מדברים – הצטרפו ל״האולפן הפתוח״ עם בועז גולן