חשיפה: תכנית משרד החינוך לטיפול בהסתה בבתיה"ס במזרח ירושלים - 0404
חשיפה: תכנית משרד החינוך לטיפול בהסתה בבתיה"ס במזרח ירושלים פרלמנט הסטודנטים, פייסבוק

חשיפה: תכנית משרד החינוך לטיפול בהסתה בבתיה"ס במזרח ירושלים

שר החינוך, נפתלי בנט, עמל בחודשים האחרונים יחד עם צוותי משרדו על תכנית חומש. התכנית הגדולה אמורה להביא לשינוי דרסטי ולמיגור ההסתה נגד יהודים וישראל בבתי הספר הערביים במזרח ירושלים. בשנתיים האחרונות בדק משרד החינוך 51 תלונות בגין הסתה ופעל במקרים שבהם הושגו ראיות. (פירוט הפעילות בחלק האחרון בכתבה). כידוע וכפי שנחשף בשורה של כתבות בחדשות 0404, בבתי הספר במזרח ירושלים שולטת הרשות ושולטות עמותות המסיתות נגד ישראל ובראשן עמותת אלראזי. כ-95 אחוז מהתלמידים עוברים בגרות של הרשות ומתעלמים מתכנית הלימוד הישראלית. מיותר לציין שבתי הספר הללו מקבלים תקציבים ממשלתיים. לחדשות 0404 נודעו פרטי התכנית הגדולה, שעליה עמל שר החינוך בנט ואשר כמותה לא נעשתה מעולם בישראל. כאמור, התכנית, שעלותה מאות מיליוני ש"ח ואשר במשרד החינוך מקווים לקבל עבורה את גיבויו של ראש הממשלה, הוכנה לאור אירועי ההסתה והאלימות במזרח ירושלים. לפני כשנתיים החליט שר החינוך בתיאום עם השר לענייני ירושלים אלקין, לגבש תוכנית אסטראטגית (קצרת טווח וארוכת טווח) בשיפור וקידום איכות החינוך הפדגוגית, החברתית והקהילתית במזרח ירושלים. התוכנית אמורה להוות עוגן משמעותי לשיפור חייהם ורווחתם של תלמידי מזרח ירושלים, עם אופק אקדמי ותעסוקתי מחד ומיגור/מיזעור תופעת האלימות וההסתה מאידך. במילים אחרות: שיטת ״מקל וגזר״ . בתי ספר שבהם מתנהלת הסתה ומתקיימת בהם תכנית לימוד "פלסטינית" (ה"טהוג'יהי"), יוכלו לקבל תנאים טובים יותר, שדרוג מערכתי, שדרוג בציוד, שיפור במגרשים ואולמות ועוד ועוד וכל זאת רק בתנאי שישנו את כל הכיוון – יעברו לתכנית הלימודים של משרד החינוך, ימגרו את כל ההסתה ועוד. מי שלא יפעל בדרך הזאת, עלול למצוא את בית הספר סגור או את מנהליו מפוטרים וכמובן, בתי הספר הללו לא יזכו לתקציבים ויתקשו להתקיים. התוכנית מבוססת על מספר אבני יסוד עיקריים עם יעדים ברורים ומוגדרים: 1.תוכנית לימודים ישראלית. 2.הטמעת השפה העברית. 3.ביסוס החינוך הטכנולוגי והמקצועי. 4.חיזוק והעצמת החינוך הבלתי פורמלי והמעורבות החברתית. 5.פיתוח התמדה ונשירה. 6..השתלבות באקדמיה ובתעסוקה. 7.פיתוח והעצמת סגל ההוראה. 8.חיזוק מערך הליווי והפיקוח על מוסדות החינוך. 9.פיתוח וחיזוק תשתיות פיזיות וסביבה לימודית. במשרד החינוך ובמשרד ירושלים ומורשת עסוקים מזה שנה בשיפור איכות החינוך במזרח ירושלים, תוך מתן התייחסות מיוחדת להגדלת הבוגרים של התכנית הישראלית במזרח ירושלים. מעבר להיעדר יכולת פיקוח פדגוגית איכותית על התכנים הנלמדים, הדומיננטיות של התכנית ה"פלסטינית" מובילה ל"מעגל קסמים" שמונע שילוב של אוכלוסיית מזרח ירושלים בכלכלה ובאקדמיה בישראל, בעיקר בשל היעדר כישורי שפה, אך גם בשל רמת לימודים שאינה מפוקחת. היעדר אופק תעסוקתי מוביל למצב סוציואקונומי נמוך מאד בקרב אוכלוסיית זרח ירושלים, לנשירה באחוזים גבוהים מאד ולמעורבות של נוער בפלילים ובמעשי אלימות. חשוב לציין כי ישנו ציבור ערבי שבוחר בטרור, ללא כל קשר בהשקעה בו. כאמור, משרד החינוך ומשרד ירושלים ומורשת עובדים יחד בשלושה מישורים על מנת לשפר את איכות החינוך ובכדי לאפשר מעורבות גבוהה יותר של האוכלוסייה בכלכלה ובתעסוקה – בדגש על עידוד התכנית הישראלית בבית הספר. המישור הראשון של הפעולה לטווח הקצר: מתן תמריצים לבתי ספר בהם נלמדת התכנית הישראלית, בהיקף של 20 מליון ש"ח. כאמור, תמריצים כמו שיפוץ מגרשי ספורט, רכישת ספרי לימוד, העצמת לימודי עברית ברמות שונות, קידום חינוך מדעי טכנולוגי ופתיחת כיתות חדשות במגמות טכנולוגיות שונות ותגבור פעולות חינוך בלתי פורמאלי. בנוסף, משרד החינוך מתגבר שעות לימוד לבתי ספר הלומדים את התכנית הישראלית. הפן המשפטי: התכנית גובשה לפני מספר חודשים, הוגש בגינה "קדם בג"צ" ובחודשים האחרונים עובדים צוותי משרד החינוך, ירושלים ומורשת ומשרד המשפטים על מנת לאשר את פרטי התכנית, כך שתעמוד במבחן ככל שתוגש נגדה עתירה. פעולות כבר בעתיד הקרוב: המישור השני והשלישי של הפעולה כרוכים יחד – גיבוש יעדים לחינוך במזרח ירושלים וגיבוש תכנית ארוכת טווח לעמידה בהם, במטרה להגדיל את בוגרי התכנית הישראלית, לשפר את איכות החינוך במזרח ריושלים ולשפר את האופק התעסוקתי והאקדמי של בוגרי מערכת החינוך במזרח ירושלים. במקביל, הוביל משרד החינוך עבודת מטה רחבת היקף, במסגרתה מופו האתגרים והצרכים ונבנתה תכנית ארוכת טווח, העוסקת בהגדלת היקף התכנית הישראלית, צמצום הנשירה, קידום העברית, קידום החינוך הטכנולוגי. כיום, ספרי הלימוד של התכנית ה"פלסטינית" נשלחים לבדיקה של משרד החינוך ומחולקים חינם לתלמידים. משרד החינוך ביצע שורה של פעולות כנגד בתי ספר שבהם התקיימה הסתה. באגף האכיפה נבדקו במהלך השנתיים האחרונות 51 מקרים בהם עלה חשד להסתה כנגד המדינה בבתי ספר. מתוכם 20 מקרים היו בבתי ספר במזרח ירושלים. מתוך 20 המקרים שנבדקו, בחמישה מקרים בוצעה פעילות בפועל כלפי בית הספר או מנהליו: 1. בית הספר "דאר אל חכמה" – בית הספר בשכונת בית חנינא שהעלה הצגה בה התלמידים משחקים חייל שהורג "פלסטיני" שהופך לגיבור. כמו כן הוצגו תמונות של מחבלים מתאבדים בארוע. אגף האכיפה הגיש תלונה במשטרה. הבעלות זומנה לשימוע אצל מנכ"לית המשרד במהלכו הוחלט על פיטוריה של המנהלת ושל מורה נוספת. 2. בית הספר " אל נוחבא" – מגורמי הביטחון הגיע מידע שבבית הספר (שרק נפתח לאחרונה) עתידים ללמד תכנים העולים בקנה אחד עם אידיאולוגית חמאס. אגף האכיפה הגיש תלונה במשטרה והמליץ לאגף הרישוי ולמנכ"לית המשרד על אי מתן רישיון למוסד. מכיוון שהמוסד נפתח ללא רישיון הולחט על הוצאת צו סגירה ופעולה בפועל למימוש צו הסגירה. בית הספר ערער לבית המשפט השלום על צו הסגירה ונדחה. בית הספר סגר את שעריו ללא שהיה צורך בנקיטת צעדים מעשיים, והתלמידים פוזרו לבתי ספר אחרים. 3. בית הספר "רב נתיבי" – אל אגף האכיפה הגיעו תלונות מחברי כנסת שונים בגין הסתה המתקיימת בין כותלי בית הספר על ידי מנהלת המוסד וסגנה. לאחר בדיקת האגף נמצא כי יש דברים בגו. הוחלט לזמן את מנהלת המוסד לשימוע בפני מנכ"לית המשרד. במהלך השימוע התחייבה המנהלת, וכן התחייבו בכירי רשת "מכללת סכנין בע"מ" הפעילים, כי לא היתה בכוונתה להסית נגד המדינה. לאחר השימוע הוחלט לאפשר למנהלת לחזור לעבודתה תחת אזהרה. 4.עמותת " אלראזי" – עמותה הפועלת ככל הנראה הודות למימון זר – רובו מקטאר, שבברכתה היא גם הוקמה – ומארגנת בקרב מוסדות חינוך במזרח ירושלים ובשטחי הרשות אינספור פעילויות בעלות אופי חתרני מתסיס ואף מסית באופן מובהק, במסווה של פעילות חינוך, תרבות, מנהיגות והעשרה. אגף האכיפה עוקב אחר פעילות העמותה מזה זמן רב, ובימים אלה ממש הועברה המלצה לביצוע בירור בפני מנהל מחוז ירושלים, קודם להחלטה על העברה למנכ"ל משרד החינוך לצורך שימוע. כמו כן הועברה המלצה למנהל הפדגוגי להורות לכל עמותות החינוך במדינת ישראל שלא לשתף פעולה עם עמותה זו. כמו כן הועבר החומר למשטרה ולרשם העמותות. רבים מהחומרים על עמותת אלראזי נחשפו כאן ופורסמו לראשונה בחדשות 0404. 5. בית הספר "חטיבת בנים עיסאוויה" – שני מורים שפורסומו תמונות שלהם במשחק כדורגל כאשר הם מחזיקים בידיהם שלטים על תמונות של מחבלים. בדיקת אגף האכיפה העלתה כי מדובר במורים שהם עובדי משרד החינוך ועל כן הוחלט להעביר את הטיפול בעיניינם לאגף החקירות בנציבות שירות המדינה. לגבי 15 מקרים אחרים הוחלט כי אין ראיות העומדות ברף הנדרש לצורך ביצוע פעולות בפועל. בימים אלה ממשיכים במשרד החינוך לבדוק חומרים נוספים, בהם חומרים שהועברו ע"י חדשות 0404.

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: [email protected]