ערוץ 20 שלח התראה לפני תביעה לברקוביץ׳: ״נדרש להפסיק הפצת ההודעות השקריות ולהתנצל״ - 0404
+
ערוץ 20 שלח התראה לפני תביעה לברקוביץ׳: ״נדרש להפסיק הפצת ההודעות השקריות ולהתנצל״

ערוץ 20 שלח התראה לפני תביעה לברקוביץ׳: ״נדרש להפסיק הפצת ההודעות השקריות ולהתנצל״

ערוץ 20 שלח מכתב התראה לפני תביעה לעופר ברקוביץ׳, המתמודד על תפקיד ראש העיר ירושלים. מדובר במכתב התראה שני ששולח הערוץ לברקוביץ׳.

במכתב, שנשלח ע״י היועצת המשפטית של הערוץ, עו״ד מירי נאור אליאס, תחת הכותרת: ״פרסום לשון הרע  התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים״, נדרש ברקוביץ׳ להפסיק מיידית הפצת הודעות סמס שקריות, ככל שהן קשורות בערוץ. עוד נדרש ברקוביץ׳, לשלוח הודעות התנצלות לכל מי שקיבל את ההודעות של מפלגתו.

 

במכתבה ציינה עו״ד נאור אליאס: ״בימים האחרונים מופצות הודעות טקסט טלפוניות לתושבי ירושלים, וכן מתנהלות שיחות טלפון בין אנשי התעוררות לתושבי העיר, בהן אנשי התעוררות מפיצים טענה שקרית, כי "ערוץ 20 הודה בזה שאין שום קשר בין הקרן החדשה להתעוררות". זאת, בעקבות כתבת תחקיר ששודרה בערוץ 20 ביום 26 בספטמבר 2018 בה נטען כי מועמדותך זוכה לתמיכה של ארגוני שמאל וארגונים הנתמכים ומזוהים עם הקרן לישראל חדשה (להלן: "הכתבה").
 
אנשי התעוררות, אשר לא הצליחו להוכיח טענות כוזבות קודמות שלהם, כי מדובר בכתבה ממומנת, שינו טקטיקה, ובימים האחרונים שנותרו עד לבחירות, מפיצים כי הערוץ חזר בו מהדברים שפורסמו בכתבה.
 
פרסום מידע כוזב זה מהווה הוצאת דיבה ולשון הרע עפ"י חוק איסור לשון הרע תשכ"ה -1965
 
תנועת התעוררות בראשותך נדרשת להפסיק לאלתר את הפצת ההודעות השקריות ולשלוח במקומן  לכל מי שנשלחה לו הודעה כאמור  התנצלות והבהרה כי ערוץ 20 לא חזר בו מהטענות שהעלה בכתבה.
 
ככל שלא תפעל לאלתר כאמור לעיל, בדעת הערוץ לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותואין באמור לעיל או במה שאינו אמור בו, כדי למצות את זכויות הערוץ או כדי לוותר או לגרוע מכל זכות או טענה העומדות לוואלה שמורות לו במלואן״.