האזעקות בעוטף - שווא. הופעלו כתוצאה מירי זיקוקין בהתפרעויות ערבים בגדר - 0404
+
האזעקות בעוטף – שווא. הופעלו כתוצאה מירי זיקוקין בהתפרעויות ערבים בגדר חדשות 0404

האזעקות בעוטף – שווא. הופעלו כתוצאה מירי זיקוקין בהתפרעויות ערבים בגדר

אזעקת צבע אדום הופעלה בנתיב העשרה וביד מרדכי – אזעקה נוספת נשמעה לאחר דקה.

ככל הנראה מקור האזעקות בזיקוקין שנורו במהלך התפרעויות ערבים על הגדר.