התירוץ של לשכת רה״מ לאי פינוי חאן אל אחמר: ״מנסים למצות הצעות שהתקבלו מגורמים שונים״ - 0404
+
התירוץ של לשכת רה״מ לאי פינוי חאן אל אחמר: ״מנסים למצות הצעות שהתקבלו מגורמים שונים״ 0404

התירוץ של לשכת רה״מ לאי פינוי חאן אל אחמר: ״מנסים למצות הצעות שהתקבלו מגורמים שונים״

פינוי חאן אל אחמר מתעכב וזאת למרות החלטת בג״ץ על פינוי המתחם הבדואי הבלתי חוקי. על אף שהמועד עבר מזמן, ממשלת ישראל אינה מפנה את המקום ויושביו – מה שלא קרה למשל בעמונה או בנתיב האבות.

בלשכת ראש הממשלה תירצו את ההחלטה שלא לפנות את המקום בניהול מו״מ על הצעות שהתקבלו וזאת לאחר שגורמי שמאל ומדינות אירופה לחצו את הממשלה שלא לפנות את היישוב הבלתי חוקי.

מלשכת ראש הממשלה נמסר: ״הכוונה היא לנסות למצות את המו״מ ואת ההצעות שהתקבלו מגורמים שונים, כולל בימים האחרונים״.

 תגובת לשכת שר הביטחון: "ההחלטה על דחיית פינוי 'חאן אל אחמר' התקבלה בניגוד גמור לעמדת שר הביטחון ולמרות התנגדותו הנחרצת".