על פרשת השבוע: החכמה הפוליטית של קורח (וידאו) - 0404
+
על פרשת השבוע: החכמה הפוליטית של קורח (וידאו) יוטיוב

על פרשת השבוע: החכמה הפוליטית של קורח (וידאו)

בבוחננו את הפרשנות של חז"ל לפרשת קורח אנו רואים כי הם מרחיבים את התמונה המקראית לשני כיוונים נוספים שאינם עולים ישירות מן הפסוקים. במקרא, עיקר טענתו של קורח הינה טענת "למה תתנשאו" המבקשת שוויוניות. בחז"ל, הצבעה על כושרו הנבואי של קורח, ושרבוב יסוד הרציונאליזציה ההלכתית לתוך העימות בינו ובין משה. קורח שהיה מנושאי הארון "ופיקח היה, מה ראה לשטות זו"? באשר לעימות המילולי מתארים חז"ל שאלות קשות אותן שאל קורח את משה לעיני העם כדי להעמידו במבוכה: טלית שכולה תכלת, האם חייבת בעצמה בציצית? וכן, בית מלא ספרים, האם חייב במזוזה? אלו אינן שאלות תמימות של המבקש ללמוד, אלא שאלות המצביעות על הפרדוקס הגדול שבדברי משה.

כיצד משרתת הרחבת התמונה המקראית הזאת את הבנת האירועים, המניעים, המבחנים והעונש?

נראה כי עיקר טענתו של קורח שפיקח היה, לא היתה מכוונת כלפי בחירתו של משה. משה רבנו עבר את מבחן הנאמנות האולטימטיבי והוא זכה לאישור מוחלט וסופי במעמד כל עם ישראל בהתגלות בהר סיני. מכאן והלאה מתחיל עידן חדש, עידן 'התורה שבעל-פה' שבה משה רבנו מכריע בשאלות יסוד מכל הסוגים, כולל הכרעות פוליטיות, גם בכוח הרציונאליזציה ההלכתית, שהרי הכל תורה.

בנקודה זו בדיוק, ניסה קורח להוכיח בדרך רציונאלית לחלוטין כי משה רבינו חלש בלוגיקה הלכתית וממילא גם בהחלטות הפוליטיות המחייבות הגיון לטעמו. בשל כך הוא סבר כי משה טעה באופן חמור ביחס אליו ואל משפחתו הבכירה. קורח ניסה להעמיד את 'בחירותיו של משה' על אדני ההיגיון האוניברסאלי הצרוף, תוך התעלמות מכוחו האמוני והסגולי של משה רבינו, אשר היה מחובר אל הקודש באופן רצוף. חז"ל הוסיפו על תמונה זו גם את כוחו הנבואי של קורח כדי להצביע על מקור נוסף למוטיבציה הקורחית.

משה רבינו שהבין את חומרת המצב במהלך הלילה לא ביקש מן הקב"ה להמיתו ואת עדתו מיד, אלא 'שיחק' באותו המגרש ובאותם הכלים ממש למען העם הצופה ולמעננו, הדורות הבאים. הוא תכנן וביצע שני מבחנים (מחתות ומטות) בעלי יסוד הנחזה להיראות רציונאלי. בחירה מפורשת באמצעות 'תופעה טבעית' לכאורה שאחרון היהודים הצופים רואה ומבין בחושיו הבסיסיים. אבל וזה העיקר, בכך הוא הוכיח וקבע כי ההפרדה בין רציונאליזם ואי-רציונאליזם הינה בסופו של דבר מלאכותית. הכל טבע והכל נס ומקור שניהם אחד.

להערות:hazutg@gmail.com