נתניהו יודיע הערב ב-20:15 על החלטתו בעניין תפקיד ראש המוסד - 0404
+
נתניהו יודיע הערב ב-20:15 על החלטתו בעניין תפקיד ראש המוסד לע"מ

נתניהו יודיע הערב ב-20:15 על החלטתו בעניין תפקיד ראש המוסד

הערב בשעה 20:15 ימסור ראש הממשלה הצהרה לתקשורת במשרד ראש הממשל ויודיע על החלטתו בעניין זהות ראש המוסד הבא.