חודדו נהלי ״השירות המשותף״: הפיקוח תחת אכ״א בלבד. יבוטלו שירותים ומקלחות משותפים - 0404
+
חודדו נהלי ״השירות המשותף״: הפיקוח תחת אכ״א בלבד. יבוטלו שירותים ומקלחות משותפים 0404

חודדו נהלי ״השירות המשותף״: הפיקוח תחת אכ״א בלבד. יבוטלו שירותים ומקלחות משותפים

הרמטכ״ל רענן את פקודת ״השירות המשותף״ לחיילים וחיילות. הפקודה כוללת הוראות עשה ואל תעשה לכלל חיילי צה״ל.

למעשה, הפקודה האחרונה חודדה ורועננה, אך לא השתנתה וזאת למרות דרישת הרבנים הצבאיים ובני הישיבות.

על פי הפקודה, אכף כוח אדם יהא אחראי ליישומה ולא אף גוף אחר ולמעשה, הרבנות הצבאית ורבני היחידות לא יוכלו לעסוק בה.

דובר צה״ל רונן מנליס הבהיר כי בוצעו לאחרונה כמה שינויים ובין השאר שופרו בעיות שיצרו חיכוך בין חיילים וחיילות בפילבוקסים (עמדות שמירה). כמו כן, קבע הרמטכ״ל כי עד ל-1.1.18 יבוטלו השירותים והמקלחות המשותפים לחיילים. רק במקרה חירום, יאושרו לשנה אחת שירותים משותפים וזאת רק באישור אכ״א.

קצין דתי שאינו מעוניין לשרת ביחידה מעורבת, יכול לפנות לרב הצבאי הראשי, אך החלטה בעניינו תנתן אך ורק ע״י ראש אכ״א. בכל מקרה, קצין דתי לא יוכל לעזוב את היחידה במידה וכבר החל לשרת בה.

מפקדים נדרשו לפעול בדיוק ע״פ הפקודה החדשה וחל עליהם איסור להחמיר או להקל על הוראותיה.