האונס בגן העיר בתל אביב הוכר כאירוע על רקע לאומני - 0404
האונס בגן העיר בתל אביב הוכר כאירוע על רקע לאומני

האונס בגן העיר בתל אביב הוכר כאירוע על רקע לאומני

הרשות המאשרת במשרד הביטחון החליטה להכיר באירוע האונס בגן העיר בתל אביב כפעולת איבה על רקע לאומני. הנאנסת תוכר כנפגעת איבה ותקבל הכרה וסיוע מהמוסד לביטוח לאומי.