האונס בגן העיר בתל אביב הוכר כאירוע על רקע לאומני - 0404
+
האונס בגן העיר בתל אביב הוכר כאירוע על רקע לאומני

האונס בגן העיר בתל אביב הוכר כאירוע על רקע לאומני

הרשות המאשרת במשרד הביטחון החליטה להכיר באירוע האונס בגן העיר בתל אביב כפעולת איבה על רקע לאומני. הנאנסת תוכר כנפגעת איבה ותקבל הכרה וסיוע מהמוסד לביטוח לאומי.