ועדת הכלכלה תחל להכין לקריאה ראשונה את הצעת החוק שנועדה למנוע גביית עמלה על הזמנת כרטיסי קולנוע באינטרנט - 0404
+
ועדת הכלכלה תחל להכין לקריאה ראשונה את הצעת החוק שנועדה למנוע גביית עמלה על הזמנת כרטיסי קולנוע באינטרנט דוברות וועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה תחל להכין לקריאה ראשונה את הצעת החוק שנועדה למנוע גביית עמלה על הזמנת כרטיסי קולנוע באינטרנט

ביוזמת היו"ר כבל תקבל הוועדה דיווח על פעילות תאגיד "כאן", כחצי שנה לאחר עלייתו לאוויר, תדון בפרויקט הרכבת הקלה בגוש דן על רקע חשש להתייקרותו בכמיליארד שקל וטענות לבעיות בתוואי הקו הסגול ותעסוק בנושאים רבים נוספים.

יום שני, כ"ג בכסלו תשע"ח, 11 בדצמבר 2017

בשעה 09:30 – הוועדה תדון בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, שהגיש משרד הבינוי והשיכון, העוסקות בקביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה. התקנות נועדו להפחית בירוקרטיה תוך צמצום מספר ענפי הרישום בפנקס הקבלנים מבלי לפגוע בבטיחות. התיקון נועד, בין היתר, לצמצם רגולציה, להגדיל תחרות ולהוזיל את מחירי עבודות ההנדסה הבנאיות. בנוסף לכך תדון הוועדה גם בהכשרה ומבחנים למקצועות בענף הבנייה.

בשעה 11:30 – הוועדה תמשיך להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש. לפי ההצעה, סמכויות אסדרת הענף יועברו ממועצת הדבש לוועדת היתרים שתקום במשרד החקלאות. להצעה צורפו שתי הצעות חוק דומות, של ח"כ שרן השכל ושל ח"כ יצחק וקנין.

בשעה 13:00 – לבקשת ח"כ עיסאווי פריג', הוועדה תתכנס לישיבה שתעסוק בעלות ההקמה של הרכבת הקלה בגוש דן, ובטענתו של ח"כ פריג' כי היא צפויה להתייקר בכמיליארד שקל.

בשעה 13:30 – לבקשת ח"כ יואב קיש, ח"כ יואל חסון, ח"כ שולי מועלם רפאלי וח"כ אכרם חסון, הוועדה תדון בטענה כי "חברת נת"ע ממשיכה לקדם את תוואי הקו הסגול של הרכבת הקלה, ההרסני לרמת גן, למרות קיומה של חלופה טובה יותר". חברי הכנסת טוענים כי התכנית הנוכחית צפויה "לפגוע אנושות ברמת גן ולסתום אותה מבחינה תחבורתית. למרות קיומה של התכנית החליפית, שעשויה למנוע אסון תחבורתי ברמת גן, חברת נת"ע מתעקשת להתעלם ממנה וממשיכה לקדם את התוכנית הנוכחית והמסוכנת".

יום שלישי, כ"ד בכסלו תשע"ח, 12 בדצמבר 2017

בשעה 09:30 – ביוזמת היו"ר, ח"כ איתן כבל, תתכנס הוועדה לישיבה שתעסוק בדיווח על פעילות תאגיד השידור הציבורי הישראלי – כאן, שהחל את שידוריו לפני כחצי שנה. כמו כן תעסוק הוועדה במימוש החלטות ביחס לטיפול בעובדים שפרשו מרשות השידור או נאלצו לסיים עבודתם ברשות. כזכור, במהלך דיוני הוועדה המשותפת לכלכלה וכנסת לתיקון החוק והקמת תאגיד החדשות סוכם כי נציבות שירות המדינה תציע משרות בשירות המדינה לעובדי הרשות שעברו את גיל 40. כמו כן תעסוק הישיבה גם בשימור ארכיון רשות השידור והעברתו לאמצעים דיגיטליים, על רקע קשיים במהלך.

בשעה 11:30 – הוועדה תדון בבקשת שר הפנים, בהסכמת שר האוצר ושר האנרגיה, לפטור את המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן מהחובה להקים תאגיד מים. לפי החוק השר ראשי לפטור רשויות מהחובה להקים תאגיד בתנאי שהן עומדות בתנאים מסוימים ובכפוף להסכמת שרי האוצר והאנרגיה ואישור ועדת הכלכלה. בפנייתו לוועדה מציין שר הפנים, אריה דרעי, כי משק המים והביוב במועצה מנוהל ברמה סבירה ואין יתרון להקמת תאגיד.

בשעה 12:00 – הוועדה תמשיך לדון בבקשת רשות המים לאשר הסדרה משלימה של כללי ניתוק המים לצרכנים שאינם ביתיים – בהם עסקים ומפעלים. ההסדרה עוסקת בעיקר בניתוקים משיקולים סביבתיים, כלומר מלבד הסמכות לנתק מים לעסקים ומפעלים בשל אי תשלום חשבון מבקשת הרשות לתת לה סמכות לנתק אספקת מים למפעלים המזרימים שפכים אסורים הגורמים נזק למערכת הביוב, או במקרים בהם עסקים לא מקיימים הוראות למניעת או הסרת מפגעים תברואתיים וסביבתיים ולמניעת נזק ממים או משפכים, וכן למפעלים המסרבים לתאגידים לדגום את שפכיהם.

יום רביעי, כ"ה בכסלו תשע"ח, 13 בדצמבר 2017

בשעה 09:30 – הוועדה תכין לקריאה ראשונה את הצעתה של ח"כ תמר זנדברג, לתקן את חוק הגנת הצרכן ולאסור על גביית עמלה בעסקאות שמבוצעות באינטרנט. לפי ההצעה, עליה חתומים גם חברי הכנסת אילן גילאון, עיסאווי פריג' וחברת הכנסת מיכל רוזין, לא ניתן יהיה לגבות עמלה בהזמנה באינטרנט שאינה נגבית בעסקה פרונטלית. הדבר נהוג בעיקר ברכישת כרטיסי קולנוע באינטרנט, עבורן נגבית עלמה שאינה נגבית ברכישה בקופות – והצעת החוק נועדה לשים סוף לתופעה.