CofaceBdi: מספר העסקים הקטנים שנסגרו בישראל ב-2016 הגיע לשיא של 42,860 - 0404
+
CofaceBdi: מספר העסקים הקטנים שנסגרו בישראל ב-2016 הגיע לשיא של 42,860 לאוס

CofaceBdi: מספר העסקים הקטנים שנסגרו בישראל ב-2016 הגיע לשיא של 42,860

העסקים הקטנים בישראל, שנחשבים לעמוד השדרה של הכלכלה הישראלית, ממשיכים להתמודד עם קשיים רבים המעיבים על יכולת הישרדותם. מנתוני חברת המידע העסקי CofaceBdi עולה כי בשנה החולפת הגיע מספר העסקים הקטנים שנסגרו לשיא של 42,860, זאת לאחר עלייה של 2% לעומת מספר העסקים הקטנים שנסגרו ב-2015.

היקף הסגירות של העסקים הקטנים שלא הצליחו לשרוד, מגיע על רקע סביבה עסקית קשה איתם מתמודדים העסקים בישראל בשנים האחרונות, כפי שמתבטא בין היתר במדד הסיכון של CofaceBdiלחברות המעסיקות עד 20 עובדים, העומד כיום על רמה גבוהה של 6.99, הגבוה בלא פחות מ-10% ממדד הסיכון של החברות המעסיקות 20 עובדים ומעלה (6.35).

השבוע כינס ראש הממשלה מסיבת עיתונאים בה הציג את הרפורמה ברישוי עסקים, שאושרה בממשלה. במסגרת הרפורמה תקוצץ הבירוקרטיה לפתיחת עסק בישראל, ויתקצר הזמן לקבלת רישיון עסק.

לדברי תהילה ינאי, מנכ״לית משותפת בחברת CofaceBdi, ״קיצור ההליכים הבירוקרטיים לפתיחת עסקים זו פעולה מבורכת, שתעזור בוודאי לפתיחת עסקים חדשים, אולם הבעיה הגדולה של העסקים הקטנים היום היא פחות היכולת לפתוח את העסק אלא יותר היכולת לשרוד כעסק חי. עסקים מתמודדים עם קשיים אדירים של ניהול תזרים מזומנים, כאשר התשלום עבור השירותים והמוצרים שסיפקו מגיע שבועות רבים לאחר מתן השירות, כאשר בזמן זה הם אמורים לשלם משכורות, מיסים, אגרות ועוד. אם הממשלה רואה בעסקים כשדרה הבסיסית של הכלכלה בישראל, כדברי ראש הממשלה, עליה לייצר סביבה תומכת אמיתית לצמיחת עסקים קטנים, ויצירת מקומות עבודה, ע״י חקיקה וסיוע כלכלי משמעותי עבור עסקים בישראל״.

 יותר ממחצית העסקים הקטנים בישראל – עצמאיים ופרילנסרים ללא מועסקים

מנתוני CofaceBdi עולה כי בישראל סך של 501,322 עסקים. מרבית העסקים בישראל (51.5%) הם עצמאים וחברות ללא מועסקים (פרילנסרים), ומספרם עומד על 258 אלף. כמו כן בישראל 172 אלף עסקים המעסיקים בין 1-4 עובדים, ו-35 אלף עסקים המעסיקים 5-9 עובדים, 26 אלף עסקים המעסיקים 10-29 אלף עובדים, 5,400 עסקים המעסיקים 30-49 עובדים, 1,340 עסקים המעסיקים 50-100 עובדים ו-3,582 עסקים המעסיקים מעל 100 עובדים.

110,625 עסקים בישראל (36.7%) הם עסקים שמגלגלים מחזור הכנסות של עד 100 אלף ש"ח בשנה. 97.3 אלף עסקים רושמים הכנסות שבין 100 ל-500 אלף ש"ח בשנה. 360 עסקים בישראל רושמים הכנסות של מעל ל-500 מיליון ש"ח בשנה (0.1% מהעסקים).