מתמודדים עם החוק - 0404
+
מתמודדים עם החוק

מתמודדים עם החוק

בכל חברה נורמטיבית מתקדמת נקבעו כללים מוסדרים בגדר עשה ואל-תעשה כדי להבחין בין התנהגות שלילית ואסורה לבין התנהגות מותרת וזאת בין היתר על מנת לשמור על הסדר חברתי, הסדר הציבורי, על חיי חברה תקינים ועל שלטון החוק.

כאשר אדם מפר את הכללים הללו וחוטא בהתנהגות שנקבעה כאסורה בדין הפלילי, הוא נתפס כמבצע עבירה פלילית בגינה עלול להיחקר כחשוד ע"י המשטרה או רשות חוקרת אחרת, לעמוד לדין פלילי בבית משפט פלילי ואף להיענש בהתאם לעונשים הקבועים בחוק.

אך מה קורה כאשר אזרח נורמטיבי מן השורה הופך להיות חשוד או אפילו מואשם בעבירה פלילית שלא ביצע, או שביצע התנהגות אסורה בשוגג או ברשלנות וללא מחשבה פלילית ? במקרה כזה, מקל וחומר, ישנה חשיבות להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי, בקיא ומנוסה בתחום, שיפעל בניסיון למזער את נזקיו של הלקוח עקב ההליך הפלילי שננקט כנגדו וככל שניתן ינסה כמיטב יכולתו להוכיח את חפותו לטהר את שמו הטוב של לקוחו.

משרד עו"ד גיא פלנטר – מעניק הגנה משפטית ונאבק למען שמכם הטוב

משרד עו"ד בראשות גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בכל רחבי הארץ בתחומי המשפט הפלילי, משפט צבאי ודין משמעתי.

בנוף עורכי הדין הפליליים, המשרד מבדיל את עצמו בכך שהוא מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לאזרחים נורמטיביים, מרביתם נטולי עבר פלילי ונמנע באופן עקרוני מייצוגם של עבריינים וארגוני פשיעה. מבין לקוחות משרד עו"ד גיא פלנטר ניתן למצוא עובדי מדינה, רופאים, עורכי דין, בעלי מקצועות אחרים הנדרשים ברישוי, עובדי התעשיות הביטחוניות וסטודנטים. בנוסף, מעביר עו"ד גיא פלנטר הרצאות בנושאים משפטיים במכללה הלאומית לשוטרים ובפני יועצים משפטיים בתאגידי משק שונים.

לגיא פלנטר, עורך דין פלילי, ישנו ניסיון עשיר ומוכח בשטח, בין היתר, בטיפול בתיקים בעלי מורכבות ורגישות שנדרשו בסיווג בטחוני גבוה, בביטול כתבי האישום, בזיכוי נאשמיו, בסיום ההליכים הפליליים ללא הרשעה, כמו גם בסגירת תיקים פליליים ומשמעתיים במסגרת הליכי השימוע.

ייחודו של משרד עו"ד גיא פלנטר בין השאר בכך שנוהג בשיטת עבודה יסודית ומעמיקה, תוך חשיבה יצירתית "מחוץ לקופסא", מתן דגש על טובת הלקוח ובחתירה ללא פשרות להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.     

בנוסף, לעו"ד פלנטר יתרון משמעותי בשל הידע והניסיון הרב שצבר במסגרת עבודתו בפרקליטות המדינה עד לפרישתו ופתיחת משרדו.

צווארון לבן

עבירות צווארון לבן הן שם כולל לעבירות פליליות בעלות היבט כלכלי כגון מעילה בכספים, מרמה, קבלה ומתן שוחד, העלמות מס, עבירות על חוקי עבודה, הלבנת הון וכיו"ב כמו גם לעבירות המבוצעות על ידי נושאי משרד בתאגידים שונים, אנשי ציבור למיניהם ואזרחים בעלי מעמד סוציו-אקונומי גבוה.  

כתב אישום – תחילתו של ההליך המשפטי הפלילי

כתב אישום הוא מסמך פורמלי המוגש בידי תובע מוסמך מטעם המדינה, הכפוף לפרקליטות המדינית או למשטרה, כנגד הנאשם בעבירה פלילית. בכתב האישום מתוארת העבירה המיוחסת לנאשם באופן עובדתי ומופיעה בו רשימת העדים המוזמנים להעיד מטעם התביעה במשפט. כתב האישום מוגש לבית המשפט ובשלב זה נפתח ההליך המשפטי הפלילי .

יחד עם זאת, לפני שמוגש כתב אישום בעבירה מסוג "פשע" (עבירה שהעונש הקבוע לה בחוק הוא למעלה משלוש שנות מאסר), ניתנת לחשוד הזדמנות להגיש בקשה מנומקת לרשות התובעת ולנסות לשכנע מדוע לא להגיש נגדו כתב אישום (זכות השימוע).

חשיבות הייצוג המשפטי

גם כאשר הנאשם משוכנע בחפותו וסבור כי הועמד לדין על לא עוול בכפו, מוטב לו לקחת  בכובד ראש ורצינות את הגשת כתב האישום לבית המשפט וההליך הפלילי. הנאשם, אינטליגנט ורהוט ככל שיהיה, אינו יכול לצפות להגיע לבית המשפט, לפרוש את משנתו בפני השופט ולצאת זכאי בקלות.

לנאשם אין את הכלים להתמודד לבדו עם כתב אישום פלילי, המאיים להכתים את שמו הטוב בהרשעה פלילית, מאיים על עתידו המקצועי ומעמיד בסכנה את חירותו. בנוסף, הנאשם נמצא בנקודת זמן רגישה וטראומטית במיוחד, שבה בשל הלחץ עלולים להיפגע שיקול הדעת שלו ויכולתו לקבל החלטות באופן רציונאלי. הנאשם עלול לגרום לעצמו נזקים מיותרים כגון חלילה להודות בעבירה שלא ביצע או כזו שאין בידי התביעה די ראיות להוכיחה או למשל להסכים שתוטל עליו ענישה חמורה באופן בלתי מידתי.

לכן, חשוב שהנאשם יצטייד בעו"ד פלילי במרכז שייצג אותו בהליך הפלילי, יפעל לשמור על זכויותיו החוקיות של הנאשם, למזער את נזקיו בהיבטים השונים ויגביר את סיכויו לצאת זכאי ולהוכיח את חפותו בבית המשפט, ככל שניתן בנסיבות העניין.

בחירת עו"ד פלילי

אין ספק כי פתיחת תיק פלילי במשטרה עלולה להוביל לנזקים קשים לאזרח נורמטיבי. לכן, כבר בשלבים המוקדמים של ההליך הפלילי, לא כל שכן אם כבר הוגש כתב אישום, חשוב להצטייד בעורך דין פלילי מנוסה. שימו לב, חשוב מאוד לערוך בחירה מושכלת של עורך הדין הפלילי ולוודא כי הוא אכן בעל מומחיות וניסיון בדין הפלילי ובסוגיה הספציפית הנדרשת, כי הוא רואה את טובת הלקוח נגד עיניו תוך שמקפיד לפעול במסגרת החוק. רצוי שלא להתפתות לשכור את שירותיו עורך דין ש"מוכר" ללקוח את מה שהוא מעוניים לשמוע כדון מבטיח להשתמש ב"קשרים אישיים", מבטיח מראש תוצאה מסוימת כגון זיכוי או מתנה את תשלום שכר הטרחה בתוצאה.