הסתיים בהצלחה תרגיל פתע בעוצבת הגליל - 0404
+
הסתיים בהצלחה תרגיל פתע בעוצבת הגליל

הסתיים בהצלחה תרגיל פתע בעוצבת הגליל

הערב הסתיים תרגיל פתע בעוצבת הגליל אשר החל ביום ראשון, 3 בדצמבר 2017. במסגרת התרגיל התבצע לראשונה גיוס חירום של שתי פלוגות אחזקה קדמיות של חיל הטכנולוגיה והאחזקה בעוצבת "הגליל". התרגיל כלל קריאה באמצעות חייגן, הגעה ליחידה למחסני חירום, הוצאת הכלים מהיחידה והכנתם. כמו כן, בתרגיל תורגלה לראשונה תפיסת ההפעלה בחירום של ״אחזקה אחרת״, אשר תכליתה שיפור מהפכני בייעול תהליכים ומערכי אחזקה ובכך בזמינות אמצעי הלחימה.

במסגרת התפיסה, הוקם אגד אחזקה ארצי, בוצע מעבר לשני דרגי תיקון לאמצעי לחימה ביבשה והועצמו היכולות הטכנולוגיות של מערך האחזקה. בזכות המהפך, היחידות מקבלות מענה אחזקתי בשטח, ובכך מתקצר זמן הטיפול בכלים בשגרה ובחירום.

בתרגיל תרגלו יחידות ואנשי מערך האחזקה במעבר משגרה לחרום ותמיכת הכוחות הלוחמים.

קצין הטכנולוגיה והאחזקה הראשי, תת-אלוף מישל ינקו: "היום בא לסיומו תרגיל פתע למערך האחזקה בעוצבת ה"גליל" לצורך שיפור מוכנות מערך האחזקה לחרום. התרגיל בוצע כחלק מתהליך מימוש אחזקה אחרת, אשר תכליתה שיפור זמינות אמצעי הלחימה וחיזוק הקצה המבצעי.
בתרגיל תורגלו יחידות ואנשי מערך האחזקה במעבר משגרה לחרום תיקון תקלות באמצעי לחימה, באמצעים טכנולוגיים ותמיכת הכוחות הלוחמים״.